Brink Renovent Excellent 400 Consignes D'installation

Masquer les pouces Voir aussi pour Renovent Excellent 400:
Les langues disponibles

Liens rapides

All manuals and user guides at all-guides.com
Installatievoorschriften (Nederlands)
Installation instructions (English)
Installationsvorschriften (Deutsch)
Consignes d'installation (Francais)
Renovent Excellent 400 (Plus)
loading

Sommaire des Matières pour Brink Renovent Excellent 400

 • Page 1 All manuals and user guides at all-guides.com Installatievoorschriften (Nederlands) Installation instructions (English) Installationsvorschriften (Deutsch) Consignes d'installation (Francais) Renovent Excellent 400 (Plus)
 • Page 2 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 3 All manuals and user guides at all-guides.com Installatievoorschriften Warmteterugwinapparaat Renovent Excellent 400 (Plus) BEWAREN BIJ HET TOESTEL Gebruik van dit toestel is niet toegestaan door personen, inclusief kinderen, met verminderde geestelijke vermogens, ernstige lichamelijke beperkingen of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe het toestel te gebruiken van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 • Page 4 All manuals and user guides at all-guides.com Inhoudsopgave Levering............Onderhoud ..........Leveromvang..........Filter reinigen..........Accessoires Renovent Excellent ....Onderhoud............ Toepassing............ Elektrische schema’s ......... 10.1 Principeschema..........Uitvoering............10.2 Bedradingsschema........Technische informatie................... Elektrische aansluitingen accessoires..Opengewerkt toestel........11.1 Aansluitingen connectoren ......Aansluitingen en afmetingen ......
 • Page 5 All manuals and user guides at all-guides.com Levering Hoofdstuk 1 1.1 Leveromvang Controleer voordat men begint met de installatie van het warmteterugwintoestel of deze compleet en onbeschadigd is geleverd. De leveromvang van het warmteterugwintoestel type Renovent Excellent omvat de volgende componenten: Warmteterugwintoestel type Renovent Excellent Muurophangbeugelset bestaande uit: •...
 • Page 6 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 1 Levering 1.2 Accessoires Renovent Excellent Artikelomschrijving Artikelcode Kunststof buis Ø180 mm / Lengte 2250 mm (4 stuks in doos) 200131 Kunststof bocht 90° Ø180 mm (8 stuks in doos) 200132 Kunststof bocht 45° Ø180 mm (8 stuks in doos) 200133 Kunststof bocht 30°...
 • Page 7 All manuals and user guides at all-guides.com Levering Hoofdstuk 1 Artikelomschrijving Artikelcode Splitter RJ12 510472 -sensor opbouw uitvoering 511396 Zender draadloze afstandbediening 2 standen (incl. batterij) 531785 Zender draadloze afstandbediening 4 standen (incl. batterij) 531786 Ontvanger draadloze afstandbediening (t.b.v. batterij uitvoering) 531787 Set draadloze afstandbediening 2 standen (1 zender &...
 • Page 8 • hoog rendement Let op: Wanneer een Renovent Large wordt vervangen door De Renovent Excellent 400 is leverbaar in twee types: een Renovent Excellent denk er hierbij aan dat de • de “Renovent Excellent”...
 • Page 9 All manuals and user guides at all-guides.com Uitvoering Hoofdstuk 3 3.1 Technische informatie Renovent Excellent 400 Voedingsspanning [V/Hz] 230/50 Beschermingsgraad IP30 Afmetingen (b x h x d) [mm] 675 x 765 x 564 Kanaaldiameter [mm] Ø180 Uitwendige diameter condensafvoer [mm] Ø32...
 • Page 10 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 3 Uitvoering Volumestroom [m Let op: De vermelde waarde in de cirkel is het vermogen (in Watt) per ventilator Renovent Excellent...
 • Page 11 All manuals and user guides at all-guides.com Uitvoering Hoofdstuk 3 3.3 Opengewerkt toestel Achteraanzicht displaykap 1 Service aansluiting Computeraansluiting voor servicedoeleinden 2 Display en 4 bedieningstoetsen Interface tussen de gebruiker en regelelektronica 3 Regelprint Bevat de regelelektronica voor de functionaliteit Filtert luchtstroom uit de woning 5 Voorverwarmer Warmt buitenlucht op wanneer kans is op invriezen warmtewisselaar...
 • Page 12 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 3 Uitvoering 3.4 Aansluitingen en afmetingen Renovent Excellent 3.4.1 Renovent Excellent rechter uitvoering Renovent Excellent rechts 2/2 Renovent Excellent rechts 4/0 1 = Naar woning 2 = Naar buiten 3 = Uit woning 4 = Van buiten 5 = Elektrische aansluitingen 6 = Aansluiting condensafvoer...
 • Page 13 All manuals and user guides at all-guides.com Uitvoering Hoofdstuk 3 3.4.2 Renovent Excellent linker uitvoering Renovent Excellent links 2/2 Renovent Excellent links 4/0 10 mm Montage muurophangset Renovent Excellent links 3/1 Renovent Excellent...
 • Page 14 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 4 Werking 4.1 Omschrijving Het toestel wordt stekkerklaar geleverd en werkt volautoma- Afhankelijk van de aangesloten standenschakelaar kunnen 3- tisch. De afgevoerde vuile binnenlucht warmt de frisse schone of 4 ventilatiestanden worden gebruikt Het luchtdebiet is per buitenlucht op.
 • Page 15 Indien hiervoor Brink kunst- Pas bij voorkeur Brink instortkanalen toe. Deze kanalen zijn stof (EPE) buis wordt toegepast, is extra isolatie overbodig. ontwikkeld met het oog op een lage kanaalweerstand.
 • Page 16 • De plaats van de toevoerventielen dient zodanig te worden riolering niet ontspant onder de pannen. gekozen, dat vervuiling en tocht wordt voorkomen. Geadvi- seerd word om de Brink toevoerventielen toe te passen. A = Afstand van 10 mm boven dakbeschot B = Dakisolatie...
 • Page 17 All manuals and user guides at all-guides.com Installeren Hoofdstuk 5 5.5 Elektrische aansluitingen 5.5.1 Aansluiten van de netstekker Het toestel kan door middel van de aan het toestel gemon- Waarschuwing teerde stekker worden aangesloten op een goed bereikbare, De ventilatoren en regelprint werken onder geaarde wandcontactdoos.
 • Page 18 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 6 Display weergave Op het display kan uitgelezen worden wat de bedrijfssituatie Na bediening van de ‘Menu’- toets kan men met de “+” of “-” van het toestel is. Met een 4-tal bedieningstoetsen zijn instel- toets kiezen uit 3 verschillende menu’s nl.: lingen in de programmatuur van de besturingsunit op te roepen •...
 • Page 19 All manuals and user guides at all-guides.com Display weergave Hoofdstuk 6 Tijdens de bedrijfssituatie kunnen op het display een 4-tal ver- schillende situaties/waarden tegelijk worden weergegeven. 1 = Status ventilator situatie, weergave gekoppelde toe- stellen (zie § 6.2.1) t (zie § 6.2.2) 3 = Meldingstekst schakelcontact etc.
 • Page 20 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 6 Display weergave Op deze plaats van het display kan een meldingstekst ko- men te staan. De meldingstekst “Filter” heeft altijd voorrang t.o.v. de overige meldingsteksten. De volgende meldingsteksten kunnen zichtbaar worden tij- dens bedrijfssituatie: Meldingstekst Omschrijving...
 • Page 21 Omdat veranderingen in het instelmenu de goede werking van het toestel kunnen verstoren moet bij niet beschreven van het toestel kunnen verstoren moet bij niet beschreven instellingen overleg plaats vinden met Brink. instellingen overleg plaats vinden met Brink. Onjuiste instellingen kunnen het goed functioneren van het Onjuiste instellingen kunnen het goed functioneren van het Wijzig m.b.v.
 • Page 22 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 6 Display weergave 6.4 Uitleesmenu Met het uitleesmenu kunnen een aantal actuele waarden van 3. Activeer het uitleesmenu. sensoren worden opgeroepen om meer informatie te krijgen over de werking van het toestel. Het wijzigen van waarden of instellingen is niet mogelijk in het uitleesmenu.
 • Page 23 All manuals and user guides at all-guides.com Display Weergave Hoofdstuk 6 6.5 Servicemenu In het servicemenu worden de laatste 10 foutmelding ge- Met behulp van de ‘+’ en de ‘ ’ - toets kan men door de toond. meldingen in het servicemenu ‘bladeren’. Bij een vergrendelende storing zijn het instelmenu en uitlees- menu geblokkeerd en kan alleen het servicemenu worden geopend;...
 • Page 24 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 7 In werking stellen Het toestel kan op twee manieren worden in- of uitgeschakeld: - In- en uitschakelen door aansluiten of losnemen netstekker - Softwarematig in- en uitschakelen m.b.v. display op het toestel Inschakelen: Uitschakelen: •...
 • Page 25 All manuals and user guides at all-guides.com In werking stellen Hoofdstuk 7 7.2 Instellen luchthoeveelheid De luchthoeveelheden van de Renovent Excellent zijn af fa- Voor het wijzigen van de luchthoeveelheden in het instelmenu, briek ingesteld op respectievelijk 50, 100, 200 en 300 m /h.
 • Page 26 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 8 Storing 8.1 Storingsanalyse Wanneer de regeling in het toestel een storing detecteert, wordt dit op het display weergegeven door middel van een sleutel- symbooltje eventueel samen met een storingsnummer. Het toestel maakt onderscheidt tussen een storing waarbij het toestel nog (beperkt) blijft functioneren en een ernstige (ver- grendelende) storing waarbij beide ventilatoren worden uitge- schakeld.
 • Page 27 All manuals and user guides at all-guides.com Storing Hoofdstuk 8 Foutcode Oorzaak Actie toestel Actie installateur Druksensor toevoerventilator - Schakelt over naar constant toerental • Maak toestel spanningsloos. E100 defect. regeling. • Controleer rode drukslangen Rode drukslangen verstopt of - Bij buitentemperatuur beneden 0°C gaat (incl.
 • Page 28 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 9 Onderhoud 9.1 Filter reinigen Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek gehaald. worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display (hierop verschijnt tekst “FILTER”) of, indien een standenscha- schakelaar brandt.
 • Page 29 All manuals and user guides at all-guides.com Onderhoud Hoofdstuk 9 9.2 Onderhoud Het onderhoud voor de installateur bestaat uit het reinigen van Verwijder de warmtewisselaar. Voorkom beschadiging van de wisselaar en de ventilatoren. Afhankelijk van de omstandig- de schuimdelen in het toestel. heden dient dit circa eens per 3 jaar plaats te vinden.
 • Page 30 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 9 Onderhoud Neem 4 drukslangen en 3 connectoren los van print. 11 Reinig de ventilatoren middels een zachte borstel. Schuif het ventilatordeel uit het toestel. 12 Plaats losgenomen deel van ventilatordeel weer terug en sluit de losgenomen drukslangen weer aan op de druk- buisjes.
 • Page 31 All manuals and user guides at all-guides.com Elektrische schema’s Hoofdstuk 10 10.1 Principeschema Standenschakelaar Niet van toepassing Voorverwarmer E-busconnector (polariteitgevoelig) of Open Therm, toepassing afh. Buitentemp.voeler van instelling Regelprint Naverwarmer (Plus uitv.) Toevoerventilator Uitgang (Plus uitv.) 0+10V Afvoerventilator Sensor naverwarmer of buitensensor aardwarmtewisselaar Bedieningspaneel (Plus uitv.) Binnentemp.voeler...
 • Page 32 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 10 Elektrische schema’s = bruin = blauw = groen/geel = wit = draad nr.1 = draad nr.2 C10 = geel C11 = groen A = Aansluiting voor standenschakelaar G= Bedieningspaneel B = Voorverwarmer H = Binnentemperatuurvoeler C = Buitentemperatuurvoeler J = Serviceaansluiting...
 • Page 33 All manuals and user guides at all-guides.com Elektrische aansluitingen accessoires Hoofdstuk 11 11.1 Aansluitingen connectoren Connector X1 Twee-polige schoefconnector Af fabriek ingesteld als eBus connector; door aanpassing van stapnummer 8 in het instelmenu ook als OpenTherm connector toepasbaar (zie §11.3). Alleen geschikt voor laagspanning. Let op: Bij eBus toepassing is deze connector polariteits ge- bonden.
 • Page 34 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 11 Elektrische aansluitingen accessoires Een standenschakelaar kan worden aangesloten op de modulaire connector X2 van de Renovent Excellent. Deze modulaire con- nector X2 is direct bereikbaar aan de achterzijde van de displaykap (zie §11.1) zonder dat deze hoeft te worden losgenomen. 230V 50Hz Draadkleur C1 t/m C6 kan variëren afhankelijk...
 • Page 35 All manuals and user guides at all-guides.com Elektrische aansluitingen accessoires Hoofdstuk 11 alle toestellen gelijke luchtdebiet I.v.m. polariteitsgevoeligheid altijd de eBus contacten X1-1 met elkaar doorverbinden en de contacten X1-2 met elkaar doorverbinden. Nooit X1-1 en X1-2 met elkaar doorverbinden! Maximaal 10 toestellen (1 Master + max.
 • Page 36 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 11 Elektrische aansluitingen accessoires De naverwarmer of extra voorverwarmer worden elektrisch op gelijke wijze aangesloten; alleen is bij een naverwarmer ook nog een temperatuurvoeler aanwezig welke op connector X15 moet worden aangesloten. Voor uitgebreidere informatie betreffende de montage van de naverwarmer of extra voorverwarmer, zie de bij de verwarmer meege- leverde montageinstructie.
 • Page 37 All manuals and user guides at all-guides.com Elektrische aansluitingen accessoires Hoofdstuk 11 Op de Renovent Excellent Plus kan een aardwarmtewisselaar worden aangesloten. De aardwarmtewisselaar kan worden aangesloten op aansluiting nr.5 (GND) en nr.9 (+) van de 9-polige connector X15; deze 9-polige connector is direct aan de achterzijde van de bovenkant bereikbaar zonder dat demontage van de displaykap nodig is.
 • Page 38 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 11 Elektrische aansluitingen accessoires Op de Renovent Excellent Plus kan een extern schakelcontact (bijv. schakelaar of relaiscontact) worden aangesloten. Dit externe schakelcontact kan worden aangesloten op aansluiting nr.1 en nr.2 van de 9-polige connector X15; deze 9-polige connector is direct aan de achterzijde van de bovenkant bereikbaar zonder dat demontage van de displaykap nodig is (zie ook §11.1).
 • Page 39 All manuals and user guides at all-guides.com Elektrische aansluitingen accessoires Hoofdstuk 11 Op de Renovent Excellent Plus kan een extern voorziening met 0-10 Volt sturing (bijv. vochtsensor of CO -sensor) worden aangeslo- ten. Deze externe voorziening kan worden aangesloten op aansluiting nr.3 en nr.4 van de 9-polige connector X15; deze 9-polige con- nector is direct aan de achterzijde van de bovenkant bereikbaar zonder dat demontage van de displaykap nodig is (zie ook §11.1).
 • Page 40 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 12 Service 12.1 Exploded view Bij bestelling van onderdelen, naast het betreffende artikelco- denummer (zie exploded view) ook het type warmteterugwin- Type toestel : Renovent Excellent 4/0 R toestel, serienummer, bouwjaar en de naam van het onderdeel op geven: Serienummer : 420020112201...
 • Page 41 Verwarmingspiraal 1000 W. voorverwarmer 531781 Snoer met netsteker 230 volt incl. displaykap * 531782 Filterdeur links 531934 Filterdeur rechts 531935 Het netsnoer is voorzien van een print connector. Bestel voor vervanging hiervan altijd bij Brink een vervangend netsnoer. worden vervangen! Renovent Excellent...
 • Page 42 All manuals and user guides at all-guides.com Hoofdstuk 13 Instelwaarden STAP DISPLAY TEKST + OMSCHRIJVING STAP RENOVENT EXCELLENT Luchtdebiet stand 50 m /h of 50 m Luchtdebiet stand 1 100 m 50 m /h t/m 400 m Luchtdebiet stand 2 200 m 50 m /h t/m 400 m...
 • Page 43 Maximum temperatuur aardwarmtewisselaar 25,0 °C 15,0 °C - 40,0 °C 0,5 °C EWT T+ (Boven deze temperatuur gaat klep open.) Brink Climate Systems B.V. streeft steeds naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving Renovent Excellent...
 • Page 44 R.D. Bügelstraat 3 7954 DA Staphorst, Nederland Produkt: Warmteterugwintoestel type: Renovent Excellent 400 Renovent Excellent 400 Plus Het hierboven beschreven product voldoet van de volgende richtlijnen: 2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn) 2004/108/EC (EMC-richtlijn) RoHS 2002/95/EC (stoffenrichtlijn) Het product is voorzien van het CE-label: Staphorst, 24-02-11 W.
 • Page 45 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 46 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 47 All manuals and user guides at all-guides.com Installation instructions Heat recovery appliance Renovent Excellent 400 (Plus) STORE NEAR THE APPLIANCE Use of this appliance is not permitted for persons, including children, with limited intellectual abilities, serious physical limitations or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by, or have received instructions of how to use the appliance from, a person who is responsible for their safety.
 • Page 48 All manuals and user guides at all-guides.com Table of contents Delivery............Maintenance..........Scope of delivery..........Filter cleaning ..........Accessories Renovent Excellent ....Maintenance..........Application............ Electric diagrams........10.1 Basic diagram..........Version............10.2 Wiring diagram ..........Technical information........Fan graph ............Electric connections accessories..... Exploded view appliance........
 • Page 49 All manuals and user guides at all-guides.com Delivery Chapter 1 1.1 Scope of delivery Before starting installation of the heat recovery unit, check that it has been supplied complete and undamaged. The scope of delivery of the heat recovery unit Renovent Excellent includes the following components: Heat recovery appliance type Renovent Excellent Wall mounting bracket kit containing: •...
 • Page 50 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 1 Delivery 1.2 Accessories Renovent Excellent Article description Article code Synthetic duct Ø180 mm / Length 2250 mm (box of 4) 200131 Synthetic bend 90° Ø180 mm (box of 8) 200132 Synthetic bend 45° Ø180 mm (box of 8) 200133 Synthetic bend 30°...
 • Page 51 All manuals and user guides at all-guides.com Delivery Chapter 1 Article description Article code Splitter RJ12 510472 sensor surface-mounted 511396 Transmitter wireless remote control 2 positions (with. battery) 531785 Transmitter wireless remote control 4 positions (with. battery) 531786 Receiver wireless remote control (for battery version) 531787 Kit wireless remote control 2 positions (1 transmitter &...
 • Page 52 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 2 Application The Brink Renovent Excellent is a ventilation unit with heat These installation instruction describe both the standard Reno- vent Excellent and the Renovent Excellent Plus. pacity of 400 m /h and low-energy fans. Features Renovent...
 • Page 53 All manuals and user guides at all-guides.com Version Chapter 3 3.1 Technical information Renovent Excellent 400 Supply voltage [V/Hz] 230/50 Protection degree IP30 Dimensions (w x h x d) [mm] 675 x 765 x 564 Duct diameter [mm] Ø180 External diameter condensate discharge [mm] Ø32...
 • Page 54 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 3 Version 3.2 Fan graph Flow rate [m 6262-B Fan graph Renovent Excellent 400 Note: The value stated in the circle is the capacity per fan (in Watt) Renovent Excellent...
 • Page 55 All manuals and user guides at all-guides.com Version Chapter 3 3.3 Exploded view appliance Rear view display cover 6263-C 1 Service connector Computer connection for service purposes. 2 Display and 4 control buttons Interface between user and control electronics. 3 Control board Contains the control electronics for the basic functions.
 • Page 56 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 3 Version 3.4 Connections and dimensions Renovent HR Renovent Excellent Right-handed 2/2 Renovent Excellent Right-handed 4/0 6266-B 6267-B 1 = To dwelling 2 = To atmosphere 3 = From dwelling 4 = From atmosphere 5 = Electric connections 6 = Connection condensate discharge 7 = Wall mounting bracket (note the correct...
 • Page 57 All manuals and user guides at all-guides.com Version Chapter 3 Renovent Excellent left-handed 2/2 Renovent Excellent left-handed 4/0 6269-B 6270-B 10 mm 6303-A Mounting wall suspension Renovent Excellent left-handed 3/1 6271-B Renovent Excellent...
 • Page 58 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 4 Operation 4.1 Description The appliance comes plug and play and operates fully auto- matically. The extracted indoor air heats up the fresh, clean rate can be adjusted per ventilation mode. The constant vo- outdoor air.
 • Page 59 If Brink synthetic (EPE) pipe is used Preferably use Brink incorporated ducts. These ducts have here, additional insulation is not necessary.
 • Page 60 • Choose the location of the supply valves to prevent fouling and draught. We recommend to use the Brink supply val- ves. 4759-0 A = Spacing 10 mm above roof deck...
 • Page 61 All manuals and user guides at all-guides.com Installation Chapter 5 5.5 Electric connections 5.5.1 Connecting the power plug The appliance can be connected to an easily accessible, Warning earthed wall socket with the plug that is mounted to the ap- The fans and control board carry a high volta- pliance.
 • Page 62 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 6 Display image 6.1 General explanation control panel The LCD display shows what the operating situation of the ap- After operating the key ‘Menu’, the keys “+” or “-” can be used pliance is.
 • Page 63 All manuals and user guides at all-guides.com Display Chapter 6 6.2 Operating mode In operating mode the display may simultaneously show 4 dif- ferent situations/values. = Status fan situation, image coupled appliances (see § 6.2.1) (see § 6.2.2) = Message text nal switch contact etc.
 • Page 64 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 6 Display 6.2.3 Message text for operating mode This part of the display may show a message text. The message text “Filter” always takes precedence over the other message texts. The following message text may appear during operating mode.
 • Page 65 Because changes may affect the proper performance of the appliance, changes of settings not described here require appliance, changes of settings not described here require consultation with Brink. consultation with Brink. Incorrect settings may seriously affect the proper perfor- Incorrect settings may seriously affect the proper perfor-...
 • Page 66 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 6 Display 6.4 Readout menu The readout menu can be used to call up a number of 3. Activate the readout menu. current sensor values to obtain more information on the appliance's performance. Modifying values of set- tings is not possible in the readout menu.
 • Page 67 All manuals and user guides at all-guides.com Display Chapter 6 6.5 Service menu The service menu shows the most recent 10 fault messages. Use the ‘+’ and the ‘ ’ key to scroll through the messages in the service menu. In the event of a locking fault, the settings menu and the readout menu are blocked and only the service menu can be opened;...
 • Page 68 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 7 Putting into operation 7.1 Switching the appliance on and off There are two methods to switch the appliance on or off. - Switching on and off by inserting or pulling the power plug. - Switching on and off through software on the appliance display.
 • Page 69 All manuals and user guides at all-guides.com Putting into operation Chapter 7 for 50, 100, 200 and 300 m /h respectively. The performance and the energy consumption of the Renovent Excellent depend on the Important: Mode : is 0 or 50 m /h (not in combination with a 3-way switch).
 • Page 70 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 8 Fault When the appliance control system detects a fault, it is indi- cated on the display with a spanner symbol, possibly together with a fault code. The appliance makes a distinction between a fault at which the appliance keeps running (limitedly) and a serious (locking) fault at which both fans are switched off.
 • Page 71 All manuals and user guides at all-guides.com Fault Chapter 8 Fault Cause Action appliance Action installer code Pressure sensor supply fan • Take the voltage from the appliance. - Switches to constant rpm control. E100 defective. • Check the red pressure hoses (and - The preheater switches on at outdoor Red pressure hoses blocked pressure tubes) for fouling, kinking...
 • Page 72 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 9 Maintenance 9.1 Filter cleaning User maintenance is limited to periodically cleaning or repla- out. indicated on the display (it shows the text "FILTER”) or, if a LED at the switch lights up. - Press the key for 5 seconds.
 • Page 73 All manuals and user guides at all-guides.com Maintenance Chapter 9 9.2 Maintenance Installer maintenance includes cleaning the heat exchanger Remove the heat exchanger. Be careful not to damage the and fans. Dependent on the conditions, this must done about foam parts in the appliance. once every three years.
 • Page 74 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 9 Maintenance Remove 4 pressure hoses and 3 connectors from the 11 Clean the fans with a soft brush. board. Slide the fan assembly out of the appliance. 6296-B 12 Replace the separated part of the fan assembly and recon- nect the loose pressure hoses to the pressure tubes.
 • Page 75 All manuals and user guides at all-guides.com Electric diagrams Chapter 10 E2355-C A = Multiple switch N = Not applicable B = Preheater O = E bus connector (polarity sensitive) or OpenTherm, C = Outdoor temperature sensor application depending on parameter setting D = Control board P = Postheater (Plus version) E = Supply fan...
 • Page 76 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 10 Electric diagrams 10.2 Wiring diagram = brown = blue = green/yellow = white = wire no.1 = wire no.2 C10 = yellow C11 = green E2356-C A = Connection for multiple switch G= Control panel B = Preheater H = Indoor temperature sensor...
 • Page 77 All manuals and user guides at all-guides.com Electric connections accessories Chapter 11 11.1 Connections connectors Connector X1 Two-pole screw connector. Set ex factory as eBus connector; after modifying parameter 8 in the Settings menu, also suitable as OpenTherm connector (see §11.3).
 • Page 78 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 11 Electric connections accessories 11.2 Connection examples multiple switch A multiple switch can be connected to the modular connector X2 of the Renovent Excellent. This modular connector X2 is directly accessible at the rear of the display cover (see §11.1) without having to take it off. 230 V 50 Hz Wire colours C1 - C6 may vary dependent on...
 • Page 79 All manuals and user guides at all-guides.com Electric connections accessories Chapter 11 Important: Because of polarity sensitivity, always connect contacts X1-1 to X1-1 and contacts X1-2 to X1-2. Never connect X1-1 and X1-2. A maximum of 10 appliances (1 Master + 9 Slave max.) 230 V 230 V 230 V...
 • Page 80 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 11 Electric connections accessories The electrical connections of the postheater and the extra preheater are the same; the only difference is that the postheater has an additional temperature sensor that must be wired to connector X15. Please refer to the mounting instructions that came with the heater for more extensive information regarding installation of the pos- theater or the extra preheater.
 • Page 81 All manuals and user guides at all-guides.com Electric connections accessories Chapter 11 A geo heat exchanger can be connected to the Renovent Excellent Plus. A geo heat exchanger can be connected to connection no. 5 (GND) and no. 9 (+) of 9-pole connector X15; this 9-pole connector is directly accessible at the rear of the top without having to dismount the display cover.
 • Page 82 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 11 Electric connections accessories An external switch contact (e.g. switch or relay contact) can be connected to the Renovent Excellent Plus. This external switch contact can be connected to connections no. 1 and no. 2 of 9-pole connector X15; this 9-pole connector is directly accessible at the rear of the top without having to dismount the display cover (see also §11.1).
 • Page 83 All manuals and user guides at all-guides.com Electric connections accessories Chapter 11 The Renovent Excellent Plus can be equipped with an external provision with 0-10 volt control) (e.g. humidity sensor or CO sensor). This external provision can be connected to pins no. 3 and no. 4 of 9-pole connector X15; this 9-pole connector is directly accessible at the rear of the top without having to dismount the display cover (see also §11.1).
 • Page 84 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 12 Service 12.1 Exploded view When ordering parts, in addition to the article code number Example (see exploded view), please state the type of the heat recovery Appliance type : Renovent Excellent 4/0 R appliance, the serial number, the year of production and the name of the part: Serial number...
 • Page 85 Heating coil 1000 W preheater 531781 Cable with power plug 230 volt with display cover* 531782 Filter door left 531934 Filter door right 531935 The mains cable has a print connector. When replacing it, always order a replacement mains cable Brink Renovent Excellent...
 • Page 86 All manuals and user guides at all-guides.com Chapter 13 Setting values STEP FACTORY SETTING Display TEXT + DESCRIPTION ADJUSTING RANGE STAP RENOVENT EXCELLENT 50 m /h or 50 m 100 m 50 m /h - 400 m 200 m 50 m /h - 400 m 300 m 50 m...
 • Page 87 All manuals and user guides at all-guides.com Setting values Chapter 13 STEP FACTORY SETTINGS DISPLAY TEXT + DESCRIPTION ADJUSTING RANGE STEP RENOVENT EXC. PLUS 0 (= Extract fan off) 2 (= Flow rate mode 1) Extract fan mode 3 (= Flow rate mode 2) switching input 1 4 (= Flow rate mode 3) 5 (= Multiple switch)
 • Page 88 R.D. Bügelstraat 3 7954 DA Staphorst, The Netherlands Product: Heat recovery unit type: Renovent Excellent 400 Renovent Excellent 400 Plus The product described above complies with the following directives: 2006/95/EC (low voltage directive) 2004/108/EC (EMC directive) RoHS 2002/95/EC (substances directive)
 • Page 89 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 90 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 91 All manuals and user guides at all-guides.com Installationsvorschriften Wärmerückgewinnungsgerät Renovent Excellent 400 (Plus) BITTE BEIM GERÄT AUFBEWAHREN Die Benutzung dieses Geräts durch Personen, einschließlich Kindern, mit verminderten geistligen Fähigkeiten, ernsthaften kör- perlichen Einschränkungen oder einem Mangel an Erfahrungen und Kenntnissen, ist nicht gestattet, sofern sie nicht von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen bezüglich der Benutzung des Gerätes erhalten haben bzw.
 • Page 92 All manuals and user guides at all-guides.com Inhaltsverzeichnis Wartung ............Lieferung ............Filter reinigen..........Lieferumfang........... Wartung ............Zubehörteile Renovent Excellent....Elektroschaltpläne........Anwendung........... 10.1 Stromlaufplan ..........10.2 Gesamtschaltplan......... Ausführung ........... Technische Informationen..........Ventilatordiagramm......... 11.1 Steckverbindungsanschlüsse....... Perspektivische Darstellung des Geräts..11.2 Anschlussbeispiele des Stufenschalters ..
 • Page 93 All manuals and user guides at all-guides.com Lieferung Kapitel 1 1.1 Lieferumfang Bitte überprüfen Sie, bevor Sie mit der Installation des Wärmerückgewinnungsgeräts beginnen, ob es komplett und unbeschädigt geliefert worden ist. Der Lieferumfang des Wärmerückgewinnungsgeräts vom Typ Renovent Excellent umfasst folgende Komponenten: Wärmerückgewinnungsgerät vom Typ Renovent Excellent Wandaufhängebügel-Satz, bestehend aus: •...
 • Page 94 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 1 Lieferung Artikelbeschreibung Artikelnummer Kunststoff-Rohr Ø180 mm / Länge 2250 mm (Karton mit 4 Stück) 200131 Kunststoff-Bogen 90° Ø180 mm (8 Stück im Karton) 200132 Kunststoff-Bogen 45° Ø180 mm (8 Stück im Karton) 200133 Kunststoff-Bogen 30°...
 • Page 95 All manuals and user guides at all-guides.com Lieferung Kapitel 1 Artikelbeschreibung Artikelnummer Verteiler RJ12 510472 -Sensor Aufbauausführung 511396 Sender drahtlose Fernbedienung 2 Stufen (einschl. Batterie) 531785 Sender drahtlose Fernbedienung 4 Stufen (einschl. Batterie) 531786 Empfänger drahtlose Fernbedienung (für Batterie-Ausführung) 531787 Satz drahtlose Fernbedienung 2 Stufen (1 Sender &...
 • Page 96 Schnittstelle für einen Schwachstrom- • hoher Wirkungsgrad; stufenschalter an der Außenseite des Geräts geliefert. Der Renovent Excellent 400 ist in zwei Ausführungen liefer- bar: Bitte, denken Sie daran, dass wenn ein Renovent Large • der 'Renovent Excellent' durch einen Renovent Excellent ersetzt wird, die Postion der •...
 • Page 97 All manuals and user guides at all-guides.com Ausführung Kapitel 3 3.1 Technische Daten Renovent Excellent 400 Betriebsspannung [V/Hz] 230/50 Schutzart IP30 Abmessungen (B x H x T) [mm] 675 x 765 x 564 Kanaldurchmesser [mm] Ø180 Außendurchmesser des Kondensatablaufes [mm] Ø32...
 • Page 98 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 3 Ausführung 3.2 Ventilatordiagramm Volumenstrom [m 6262-B Ventilatordiagramm des Renovent Excellent 400 Hinweis: Die in den Kreisen gezeigten Zahlen stellen jeweils die Leistung (in Watt) je Ventilator dar. Renovent Excellent...
 • Page 99 All manuals and user guides at all-guides.com Ausführung Kapitel 3 3.3 Darstellung des Gerätes Hinteransicht der Displayhaube 6263-C 1 Serviceanschluss Computerschnittstelle für Service 2 Display und 4 Bedienungstasten Schnittstelle zwischen Anwender und Steuerelektronik 3 Steuerplatine Enthält die Steuerelektronik für die Funktionalität Filtert den Luftstrom ins Freie 5 Vorheizregister Erwärmt die Außenluft bei Gefahr für Gefrieren des Wärmetauschers...
 • Page 100 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 3 Ausführung 3.4.1 Renovent Excellent, Rechtsausführung Renovent Excellent Rechtsausführung 2/2 Renovent Excellent Rechtsausführung 4/0 6266-B 6267-B 1 = Zuluft 2 = Fortluft 3 = Abluft 4 = Außenluft 5 = Elektroanschlüsse 6 = Kondensatablauf-Anschluss 7 = Wandaufhängebügel (dabei bitte an die richtige Anordnung der Gummidichtung, Scheiben und Kappen denken)
 • Page 101 All manuals and user guides at all-guides.com Ausführung Kapitel 3 3.4.2 Renovent Excellent, Linksausführung Renovent Excellent Linksausführung 2/2 Renovent Excellent Linksausführung 4/0 6269-B 6270-B 10 mm 6303-A Montage des Wandbefestigungssatzes Renovent Excellent Linksausführung 3/1 6271-B Renovent Excellent...
 • Page 102 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 4 Betrieb Das Gerät wird steckerfertig geliefert und funktioniert vollau- Die Steuerung ist mit drei Lüftungsstufen versehen. Der Luft- tomatisch. Die abtransportierte verbrauchte Raumluft wärmt durchsatz ist je Lüftungsstufe einstellbar. Die Constant-Flow- die frische saubere Außenluft auf.
 • Page 103 Bedarfsfall sind die Zuluftkanäle zu isolieren, z.B. wenn diese hindern, sind die Kanäle bis zum Gerät von außen dampfdicht außerhalb der isolierten Wandschale angebracht werden. zu isolieren. Wenn dafür das Brink-Kunststoffrohr (EPE) ver- Vorzugsweise 'Brink' einbetonnierte Kanäle verwenden. Diese wendet wird, erübrigt sich eine zusätzliche Isolierung.
 • Page 104 3 = Zufuhr Frischluft unter der Dach- haut 4a = Freies Ansaugen Unterseite Dach- 4b = Freies Ansaugen Oberseite Dach- 5 = Kanalisationsentlüftung 6 = Bevorzugte Stelle Abluft; Brink iso- lierte Dachdurchführung verwenden gewinnungsrohr 8 = Kondensatablauf 6265-B • Die Frischluft ist von der beschatteten Seite der Wohnung •...
 • Page 105 All manuals and user guides at all-guides.com Installieren Kapitel 5 5.5 Elektroanschlüsse 5.5.1 Anschluss des Netzsteckers Das Gerät kann mit dem am Gerät montierten Stecker an eine Wandsteckdose angeschlossen werden. Die Elektroanlage im Die Ventilatoren und die Steuerplatine arbeiten Geräteraum hat die Bestimmungen Ihres kommunalen Ener- mit Hochspannung.
 • Page 106 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 6 Display Anzeige Im LCD-Display kann ausgelesen werden, welche die Betriebs- Nach Betätigung der ‘Menü’-Taste kann man mit der '+'-oder art des Geräts ist. Mit 4 Bedienungstasten lassen sich Einstel- '-'-Taste aus 3 verschiedenen Menüs wählen, nämlich: lungen in der Software der Steuereinheit abrufen und ändern.
 • Page 107 All manuals and user guides at all-guides.com Display Anzeige Kapitel 6 Während der Betriebsart 'Betrieb' können im Display 4 ver- schiedene Betriebsarten/Werte gleichzeitig angezeigt werden. , Anzeige gekoppelter Geräte (siehe § 6.2.1) 2 = Luftdurchsatz (siehe § 6.2.2) 3 = Meldetext z.B. Text Filterstatus, Auslösung externer Schaltkontakt usw.
 • Page 108 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 6 Display Anzeige An dieser Stelle des Displays kann ein Meldetext erschei- nen. Der Meldetext 'Filter' hat immer Vorrang vor den son- stigen Meldetexten. Folgende Meldetexte können während der Betriebsart 'Be- trieb' angezeigt werden: 6245-B Anzeigetext im Display...
 • Page 109 All manuals and user guides at all-guides.com Display Anzeige Kapitel 6 6.3 Einstellmenü Für ein optimales Funktionieren des Geräts können im Ein- Zum Auswählen des gewählten Einstellwertes die ‘Menü'- stellmenü Einstellwerte, mit denen sich das Gerät an die Auf- Taste betätigen. stellungssituation anpassen lässt, geändert werden;...
 • Page 110 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 6 Display Anzeige 6.4 Auslesemenü Mit dem Auslesemenü können einige aktuelle Sensorwerte ab- 3. Das Auslesemenü aktivieren gerufen werden, um nähere Informationen über die Funktion des Geräts zu erhalten. Das Ändern von Werten oder Einstel- lungen ist im Auslesemenü...
 • Page 111 All manuals and user guides at all-guides.com Display Anzeige Kapitel 6 6.5 Servicemenü Im Servicemenü werden die letzten 10 Fehlermeldungen an- Mit Hilfe der ‘+’ und der ‘ ’-Taste kann man durch die Mel- gezeigt. dungen im Servicemenü 'blättern'. Bei einem verriegelnden Fehlercode sind das Einstellmenü und das Auslesemenü...
 • Page 112 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 7 Inbetriebsetzung Das Gerät kann in zweierlei Art und Weise ein- oder ausgeschaltet werden: - Ein- und ausschalten durch Anschließen oder Ziehen des Netzsteckers - Softwaremäßig ein- und ausschalten über das Display des Geräts Einschalten: Ausschalten: •...
 • Page 113 All manuals and user guides at all-guides.com Inbetriebsetzung Kapitel 7 7.2 Einstellen der Luftmenge Die Luftmengen des Renovent Excellent sind ab Werk auf Zum Ändern der Luftmengen der Stufen 1, 2 und 3 im Einstell- 50,100, 200 bzw. 300 m /h eingestellt.
 • Page 114 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 8 Störung 8.1 Störungsanalyse Wenn die Steuerung im Gerät eine Störung erkennt, wird dies im Display durch ein blinkendes Steckschlüsselsymbol ggf. zu- sammen mit einer Störungsnummer angezeigt. Das Gerät unterscheidet zwischen einer Störung, bei der das Gerät noch (beschränkt) weiterhin funktioniert und einer ernst- haften (Sperr-)Störung, bei der beide Ventilatoren ausgeschal- 6245-B...
 • Page 115 All manuals and user guides at all-guides.com Störung Kapitel 8 Fehler Ursache Aktion des Geräts Maßnahme Installateur code Drucksensor Zuluftventi- - Schaltet auf eine konstante Drehzahlrege- • Das Gerät spannungslos schalten. E100 lator defekt. lung über. • Die roten Druckschläuche (einschl. Rote Druckschläuche - Bei einer Außentemperatur unter 0°C Druckröhrchen) auf Verschmutzung,...
 • Page 116 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 9 Wartung 9.1. Filter reinigen Die Wartung durch den Benutzer beschränkt sich auf das in Die Filter auf der gleichen Weise wieder einsetzen wie sie bestimmten Intervallen Reinigen bzw. Wechseln der Filter. Das ausgebaut wurden.
 • Page 117 All manuals and user guides at all-guides.com Wartung Kapitel 9 9.2 Wartung Die Wartung durch den Installateur umfasst die Reinigung des Den Wärmetauscher ausbauen. Beschädigung der Wärmetauschers und der Ventilatoren. Je nach den Betriebs- Schaumstoffteile im Gerät ist zu vermeiden. verhältnissen haben diese Wartungsarbeiten alle 3 Jahre zu erfolgen.
 • Page 118 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 9 Wartung Die 4 Druckschläuche und 3 Steckverbindungen von der 11 Die Ventilatoren mit einer weichen Bürste reinigen. Platine lösen. Die Druckausgleichsgewichte dürfen nicht verscho Das Ventilatorteil aus dem Gerät schieben. 6296-B 12 Das entfernte Ventilatorteil wieder anbringen und die ent- fernten Druckschläuche wieder an die Druckröhrchen an- schließen.
 • Page 119 All manuals and user guides at all-guides.com Elektroschaltpläne Kapitel 10 10.1 Stromlaufplan E2355-C A = Stufenschalter B = Vorheizregister Anwendung abh. von Parametereinstellung C = Außentemperaturfühler (nicht geeignet für 230V!) D = Steuerplatine E = Zuluftventilator (Plus-Ausführung) F = Abluftventilator Q = Ausgang 0+10V (Plus-Ausführung) G= Bedienfeld H = Raumtemperaturfühler...
 • Page 120 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 10 Elektroschaltpläne 10.2 Gesamtschaltplan = braun = blau = grün/gelb = weiß = Ader Nr.1 = Ader Nr.2 C10 = gelb C11 = grün E2356-C A = Anschluss für den Stufenschalter H = Raumtemperaturfühler B = Vorheizregister J = Service-Anschluss C = Außentemperaturfühler...
 • Page 121 All manuals and user guides at all-guides.com Elektroanschlüsse Zubehörteile Kapitel 11 Zweipolige Schraubsteckverbindung Ab Werk als eBus-Steckverbindung eingestellt; durch Anpas- sung des Parameters 8 im Einstellmenü auch als OpenTherm- Steckverbindung verwendbar (siehe §11.3). Nur für Niederspan- nung geeignet. Hinweis: Bei eBus-Verwendung ist diese Steckverbindung polaritätsgebunden.
 • Page 122 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 11 Elektroanschlüsse Zubehörteile Ein Stufenschalter kann an die Modularsteckverbindung X2 des Renovent Excellent angeschlossen werden. Diese Modularsteckver- bindung ist an der Hinterseite der Displayhaube direkt erreichbar (siehe §11.1), ohne dass diese abgenommen werden muss. 11.2.1 Stufenschalter mit Filterstatusanzeige 230V 50Hz...
 • Page 123 All manuals and user guides at all-guides.com Elektroanschlüsse Zubehörteile Kapitel 11 sämtliche Geräte gleicher Luftdurchsatz Hinweis: miteinander verbinden. Niemals X1-1 und X1-2 miteinander verbinden. Max. 10 Geräte (1 Master + max. 9 Slave) 230V 230V 230V 50Hz 50Hz 50Hz Für M (Master): Für C1 (Slave1): Für C2 (Slave2): Parameter 9 einstellen auf 0 (= Werksein-...
 • Page 124 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 11 Elektroanschlüsse Zubehörteile 11.4 Gesamtschaltplan Anschluss Nachheizregister oder zusätzliche Vorheizregiste Das Nachheizregister oder das zusätzliche Vorheizregister werden elektrisch in ähnlicher Weise angeschlossen; allerdings ist bei einem Nachheizregister auch noch ein Temperaturfühler vorhanden, der an den n vorhandenen 9-poligen Stecker Nr. 7 und Nr. 8 anzuschließen ist.
 • Page 125 All manuals and user guides at all-guides.com Elektroanschlüsse Zubehörteile Kapitel 11 An den Renovent Excellent Plus kann ein Erdwärmetauscher angeschlossen werden. Der Erdwärmetauscher kann an den Anschluss Nr. 5 (GND) und Nr. 9 (+) des 9-poligen Steckers X15 angeschlossen werden; dieser 9-polige Stecker ist direkt an der Hinterseite der Displayhaube erreichbar, ohne dass die Displayhaube demontiert werden muss.
 • Page 126 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 11 Elektroanschlüsse Zubehörteile An den Renovent Excellent Plus kann ein externer Schaltkontakt (z.B. Schalter oder Relaiskontakt) angeschlossen werden. Dieser ex- terne Schaltkontakt kann an den Anschluss Nr. 1 und Nr. 9 des 9-poligen Steckers X15 angeschlossen werden. Dieser 9-polige Stecker ist direkt an der Hinterseite der Displayhaube erreichbar, ohne dass die Displayhaube demontiert werden muss (siehe auch §11.1).
 • Page 127 All manuals and user guides at all-guides.com Elektroanschlüsse Zubehörteile Kapitel 11 An den Renovent Excellent Plus kann eine externe Einrichtung mit 0-10 Volt-Steuerung (z.B. Feuchtigkeitssensor oder CO -Sensor) angeschlossen werden. Diese externe Einrichtung kann an den Anschluss Nr. 3 und Nr. 4 der 9-poligen Steckverbindung X15 ange- schlossen werden;...
 • Page 128 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 12 Service 12.1 Explosionszeichnung Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind, neben der jeweiligen Artikelnummer (siehe Explosionszeichnung), auch die Typen- Bauart des Geräts : Renovent Excellent 4/0 R bezeichnung des Wärmerückgewinnungsgeräts, die Serien- nummer, das Baujahr sowie die Bezeichnung des Ersatzteils Seriennummer : 420020112201...
 • Page 129 Heizspirale 1000 W. Vorheizregister 531781 Schnur mit Netzstecker 230 Volt einschl. Displayhaube * 531782 Filtertür links 531934 Filtertür rechts 531935 Das Netzkabel ist mit einem Print Connector ausgerüstet. Bei dessen Austausch bei Brink immer ein neues Netzkabel bestellen den! Renovent Excellent...
 • Page 130 All manuals and user guides at all-guides.com Kapitel 13 Einstellwerte WERKSEINSTELLUNG DISPLAY TEXT + SCHRITT SCHRITT RENOVENT EXCELLENT Luftdurchsatz Stufe 50 m /h oder 50 m Luftdurchsatz Stufe 1 100 m 50 m /h bis 400 m Luftdurchsatz Stufe 2 200 m 50 m /h bis 400 m...
 • Page 131 15,0 °C - 40,0 °C 0,5 °C EWT T+ peratur öffnet sich das Ventil) Brink Climate Systems B.V. ist bestrebt, ihre Produkte ständig zu verbessern und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Anzeige die Leistungsmerkmale zu ändern. Renovent Excellent...
 • Page 132 7954 DA Staphorst, Niederlande Produkt: Wärmerückgewinnungsgerät vom Typ: Renovent Excellent 400 Renovent Excellent 400 Plus Das oben beschriebene Produkt erfüllt die Anforderungen nachfolgender Dokumente: DIN EN 12100 Teil 1 und 2; 04/2004 DIN EN ISO 13857; 06/2008 DIN EN 349; 09/2008 EN 60335 Teil 1;...
 • Page 133 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 134 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 135 All manuals and user guides at all-guides.com Consignes d'installation Appareil de récupération de la chaleur Renovent Excellent 400 (Plus) À CONSERVER PRÈS DE L'APPAREIL L'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée à des personnes, enfants compris, aux capacités intellectuelles réduites, aux ca- pacités physiques restreintes ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à...
 • Page 136 All manuals and user guides at all-guides.com Sommaire Livraison............Entretien............Contenu de la livraison................Accessoires Renovent Excellent ....Entretien ............Application..................10.1 Schéma de principe........Modèle ............10.2 Schéma de câblage........Informations techniques ......... Graphique du ventilateur ........ Vue éclatée de l'appareil ........
 • Page 137 All manuals and user guides at all-guides.com Livraison Chapitre 1 1.1 Contenu de la livraison Avant de commencer l'installation de l'appareil à récupération de chaleur, veuillez contrôler s'il a été livré complet et intact. Le contenu de la livraison de l'appareil à récupération de chaleur Renovent Excellent est composé des éléments suivants : Appareil à...
 • Page 138 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 1 Livraison 1.2 Accessoires Renovent Excellent Description de l'article Code d'article Conduite en matériau synthétique Ø180 mm / Longueur 2250 mm 200131 (4 unités par boîte) Coude en matériau synthétique 90° Ø180 mm (8 unités par boîte) 200132 Coude en matériau synthétique 45°...
 • Page 139 All manuals and user guides at all-guides.com Livraison Chapitre 1 Description de l'article Code d'article Répartiteur RJ12 510472 Détecteur de CO modèle saillant 511396 Émetteur télécommande 2 positions (pile comprise) 531785 Émetteur télécommande 4 positions (pile comprise) 531786 Récepteur télécommande (pour modèle à pile) 531787 Ensemble télécommande 2 positions (1 émetteur &...
 • Page 140 • rendement élevé. Renovent Excellent, veuillez bien considé- rer que la position des conduites “En prove- Le Renovent Excellent 400 est disponible en deux versions : nance de l'habitation” et “En provenance de • le “Renovent Excellent” l'extérieur” sont différentes entre ces modè- •...
 • Page 141 All manuals and user guides at all-guides.com Modèle Chapitre 3 Renovent Excellent 400 Tension d'alimentation [V/Hz] 230/50 Degré de protection IP30 Dimensions (l x h x p) [mm] 675 x 765 x 564 Diamètre de conduite [mm] Ø180 Diamètre extérieur d'évacuation de la condensation [mm] Ø32...
 • Page 142 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 3 Modèle 6262-B Graphique du ventilateur du Renovent Excellent 400 Attention : La valeur mentionnée dans le cercle est la puissance (en Watt) par ventilateur Renovent Excellent...
 • Page 143 All manuals and user guides at all-guides.com Modèle Chapitre 3 Vue arrière du capot d'écran 6263-C 1 Branchement maintenance Raccordement pour un ordinateur de maintenance 2 Écran et 4 touches de commande Interface entre l'utilisateur et le système électronique de réglage 3 Circuit de réglage Contient le système électronique de réglage pour la fonctionnalité...
 • Page 144 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 3 Modèle 3.4 Raccordements et dimensions Renovent Excellent 3.4.1 Renovent Excellent version droite Renovent Excellent droite 2/2 Renovent Excellent droite 4/0 6266-B 6267-B 1 = Vers le logement 2 = Vers l'extérieur 3 = Sortie du logement 4 = En provenance de l'extérieur 5 = Raccordements électriques...
 • Page 145 All manuals and user guides at all-guides.com Modèle Chapitre 3 3.4.2 Renovent Excellent version gauche Renovent Excellent gauche 2/2 Renovent Excellent gauche 4/0 6269-B 6270-B 10 mm 6303-A Montage du kit de suspen- sion murale Renovent Excellent gauche 3/1 6271-B Renovent Excellent...
 • Page 146 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 4 Fonctionnement 4.1 Description L'appareil est livré prêt à brancher sur le secteur et fonctionne Le réglage est pourvu de trois positions de ventilation. Le débit entièrement automatiquement. L'air vicié provenant de l'inté- d'air est réglable par position de réglage.
 • Page 147 Adaptez de préférence les matière plastique Brink (EPE), cette isolation supplémentaire conduites d'amenée Brink. Ces conduites ont été conçues en visant une résistance de conduite faible. Une conduite d'un diamètre de 180 mm doit être utilisée pour le Renovent Excellent.
 • Page 148 • La conduite d'évacuation doit être placée dans le voligeage 4 = Éviter la diaphonie de telle manière qu'il n'y ait pas d'eau de condensation qui 5 = De préférence des conduites d'amenée Brink puisse s'accumuler dans le voligeage. • La conduite d'évacuation entre le Renovent Excellent et le a = Fente de 2 cm sous la porte.
 • Page 149 All manuals and user guides at all-guides.com Installation Chapitre 5 Avertissement l'appareil à une prise de courant murale reliée à la terre. L'ins- Les ventilateurs et le circuit de réglage fonc- tallation électrique doit satisfaire aussi bien à la norme de votre tionnent sous haute tension.
 • Page 150 All manuals and user guides at all-guides.com Après avoir utilisé la touche ‘Menu’, il est possible de choisir pareil. Grâce à un tableau à 4 touches, les réglages du pro- avec les touches “+” ou “-” entre 3 menus différents à savoir : gramme du module de commande peuvent être invoqués et •...
 • Page 151 All manuals and user guides at all-guides.com 6.2 Situation de service rentes pendant la situation de service. 1 = État de la situation du ventilateur reils accouplés (voir le § 6.2.1) (voir le § 6.2.2) 3 = Texte d'avertissement tre, activation contact de commutation externe, etc. (voir le §...
 • Page 152 All manuals and user guides at all-guides.com 6.2.3 Texte d'avertissement en situation de service l'écran. Le texte d'avertissement “Filtre” a toujours la prio- rité par rapport aux autres textes d'avertissement. Les textes d'avertissement suivants peuvent être visibles pendant la situation de service: 6245-B Texte d'aver Description...
 • Page 153 All manuals and user guides at all-guides.com Pour le fonctionnement optimal de l'appareil, des valeurs de Appuyer sur la touche ‘Menu’ pour sélectionner la valeur de réglage qui convient. çu de ces valeurs de réglage, voyez le chapitre 13. Plusieurs Avertissement : ‘...
 • Page 154 All manuals and user guides at all-guides.com 3. Activer le tain nombre de valeurs actuelles provenant de détecteurs pour obtenir plus d'information sur le fonctionnement de fectue les opérations suivantes : N° d'étape des valeurs 1. Appuyer à partir de la situation de service sur la touche ‘MENU’.
 • Page 155 All manuals and user guides at all-guides.com 6.5 Menu de maintenance Les touches ‘+’ en de ‘ ’ permettent de parcourir les aver- d'erreur. tissements du menu de maintenance. En cas de dérangement verrouillant, le menu de réglage des le menu de maintenance est accessible ; l'usage de la touche ‘menu’...
 • Page 156 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 7 Mise en marche 7.1 Mise en marche et arrêt de l'appareil L'appareil peut être mis en marche et arrêté de deux manières : - Mise en marche et arrêt à l'aide du logiciel au moyen de l'écran de l'appareil Mise en marche de l'appareil : Arrêt de l'appareil : •...
 • Page 157 All manuals and user guides at all-guides.com Mise en service Chapitre 7 Le débit d'air du Renovent Excellent pour les positions 1 à sition de réglage supérieure est automatiquement sélectionné. 3 est réglé en usine sur respectivement 50, 100, 200 et 300 /h.
 • Page 158 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 8 Dérangement Lorsque le réglage de l'appareil détecte un dérangement, cela accompagnée éventuellement d'un numéro de dérangement. L'appareil fait la distinction entre un dérangement permettant encore à l'appareil de fonctionner (de façon limitée) et un dé- rangement grave (verrouillant) qui arrête les deux ventilateurs.
 • Page 159 All manuals and user guides at all-guides.com Dérangement Chapitre 8 Code Cause Action de l'appareil Action de l'installateur d'erreur • Mettre l'appareil hors tension. Détecteur de pression du venti- - Passer au réglage à régime constant. • Contrôler si les conduites de E100 lateur d'amenée, en panne.
 • Page 160 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 9 Entretien L'entretien par l'utilisateur reste réduit à un nettoyage pério- été déposés. “FILTRE sélecteur s'allumera. 6260-A - Appuyer 5 sec. sur la touche . 6287-A - Remettre l'appareil en marche par pression de la touche “...
 • Page 161 All manuals and user guides at all-guides.com Entretien Chapitre 9 9.2 Entretien L'entretien consiste, pour l'installateur, à nettoyer l'échangeur Retirer l'échangeur de chaleur. Éviter d'endommager les et les ventilateurs. En fonction des circonstances, cela doit parties en mousse de l'appareil. avoir lieu environ une fois tous les trois ans.
 • Page 162 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 9 Entretien Débrancher les 4 conduites de pression et les 3 connec- 11 Nettoyer les ventilateurs avec une brosse douce. teurs du circuit imprimé. pas! Extraire la partie ventilateur de l'appareil. 6296-B 12 Reposer l'élément de partie de ventilateur et rebrancher les conduites de pression débranchées aux tubulures.
 • Page 163 All manuals and user guides at all-guides.com Schémas électriques Chapitre 10 E2355-C A = Sélecteur de position N = Néant B = Préchauffeur O = Connecteur E-bus sensible à la polarité) ou Open Therm, C = Sonde therm. ext. application dépendante des paramètres de réglage D = Circuit de réglage P = Réchauffeur secondaire (modèle Plus) E = Ventilateur d'amenée...
 • Page 164 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 10 Schémas électriques = marron = bleu = vert/jaune = blanc C10 = jaune C11 = vert E2356-C A = Raccordement pour le sélecteur de position H = Sonde thermostatique intérieure B = Préchauffeur J = Connexion de maintenance C = Sonde de température extérieure K = Moteur de clapet bypass...
 • Page 165 All manuals and user guides at all-guides.com Accessoires de raccordements électriques Chapitre 11 11.1 Connecteurs de raccordement Connecteur X1 Connecteur à vis bipolaire Réglé usine pour connecteur eBus ; l'adaptation du paramètre 8 du menu de réglage permet d'appliquer le connecteur Open- Therm (voir le §11.3).
 • Page 166 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 11 Accessoires de raccordements électriques Un sélecteur de position peut être branché sur le connecteur modulaire X2 du Renovent Excellent. Ce connecteur modulaire X2 est accessible directement sur l'arrière du capot d'écran (voir le §11.1) sans que celui-ci soit déposé. 230V 50Hz fonction du type de câble modulaire utilisé.
 • Page 167 All manuals and user guides at all-guides.com Accessoires de raccordements électriques Chapitre 11 tous les appareils ont le même débit d'air Important : En raison de la sensibilité aux polarités, il faut toujours relier les contacts eBus X1-1 ensemble, et les contacts X1-2 ensemble.
 • Page 168 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 11 Accessoires de raccordements électriques Le branchement électrique du post-chauffage et du préchauffeur supplémentaire sont identiques ; à la différence qu’en cas de post- chauffage il y a aussi une sonde thermostatique qui doit être branchée sur le connecteur X15. Pour de plus amples informations à...
 • Page 169 All manuals and user guides at all-guides.com Accessoires de raccordements électriques Chapitre 11 Un puits canadien peut être branché au Renovent Excellent Plus. Le puits canadien peut être branché aux connexions n°5 (GND=terre) et n°9 (+) du connecteur 9 pôles X15 ; ce connecteur 9 pôles est directement accessible à...
 • Page 170 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 11 Accessoires de raccordements électriques Un contact de commutation externe peut être branché sur le Renovent Excellent Plus (par ex. un commutateur ou un contact relais). Le contact de commutation externe peut être branché aux connexions n°1 et n°2 du connecteur 9 pôles X15 ; ce connecteur 9 pôles est directement accessible à...
 • Page 171 All manuals and user guides at all-guides.com Accessoires de raccordements électriques Chapitre 11 Un équipement externe avec une commande 0-10 Volt (par ex. un détecteur d'humidité ou un détecteur de CO ) peut être branché sur le Renovent Excellent Plus. Cet équipement externe peut être branché aux connexions n°3 et n°4 du connecteur 9 pôles X15 ; ce connecteur 9 pôles est directement accessible à...
 • Page 172 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 12 Maintenance Exemple Type d'appareil : Renovent Excellent 4/0 R pareil à récupération de chaleur, le numéro de série, l'année de construction et la désignation de la pièce : Numéro de série : 420020112201 Année de fabrication : 2012...
 • Page 173 All manuals and user guides at all-guides.com Maintenance Chapitre 12 N° Description de l'article Code d'article 531770 531771 531773 Ventilateur (1 unité) 531774 Sonde thermostatique 531775 Tableau de commande 531776 Échangeur de chaleur 531777 Moteur clapet de bypass 531778 Clapet de bypass 531779 Circuit imprimé...
 • Page 174 All manuals and user guides at all-guides.com Chapitre 13 Valeurs de réglage N° de RÉGLAGE PAR DÉFAUT DESCRIPTION PLAGE DE RÉGLAGE PHASE RENOVENT EXC. PHASE Luchtdebiet stand 50 m /h of 50 m Débit d'air position 1 100 m 50 m /h à...
 • Page 175 All manuals and user guides at all-guides.com Valeurs de réglage Chapitre 13 N° de RÉGLAGES USINE DESCRIPTION PLAGE DE RÉGLAGE PHASE PHASE RENOVENT EXC. PLUS 0 (= Ventilateur d'extraction arrêté) 1 (= Débit min. absolu 50m 2 (= Débit position 1) Mode ventilateur d'extraction 3 (= Débit position 2) entrée commutation 1...
 • Page 176 7954 DA Staphorst, Pays-Bas Produit : Appareil à récupération de chaleur type : Renovent Excellent 400 Renovent Excellent 400 Plus Le produits décrit ci-dessus répond aux directives suivantes : 2006/95/CE (directive faible tension) 2004/108/CE (directive CEM) RoHS 2002/95/CE (directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques)
 • Page 177 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 178 All manuals and user guides at all-guides.com Brink Climate Systems B.V. R.D. Bügelstraat 3 7951 DA Staphorst Postbus 11 7950 AA Staphorst Nederland Telefoon +31(0)522 46 99 44 Fax +31(0)522 46 94 00 [email protected] www.brinkclimatesystems.nl...

Ce manuel est également adapté pour:

Renovent excellent 400 plus