Brink Renovent Excellent 300 Consignes D'installation

Masquer les pouces Voir aussi pour Renovent Excellent 300:
Les langues disponibles

Liens rapides

Table des Matières
Installatievoorschriften (Nederlands)
Installation instructions (English)
Installationsvorschriften (Deutsch)
Consignes d'installation (Francais)
Renovent Excellent 300/400 (Plus) )
Table des Matières
loading

Sommaire des Matières pour Brink Renovent Excellent 300

 • Page 1 Installatievoorschriften (Nederlands) Installation instructions (English) Installationsvorschriften (Deutsch) Consignes d'installation (Francais) Renovent Excellent 300/400 (Plus) )
 • Page 3 Installatievoorschriften Warmteterugwinapparaat Renovent Excellent 300/400 (Plus) BEWAREN BIJ HET TOESTEL Gebruik van dit toestel is niet toegestaan door personen, inclusief kinderen, met verminderde geestelijke vermogens, ernstige lichamelijke beperkingen of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe het toestel te gebruiken van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 • Page 4: Table Des Matières

  Inhoudsopgave Levering............Onderhoud ..........Leveromvang ..........Filter reinigen ..........Accessoires Renovent Excellent ....Onderhoud............ Toepassing ............ Elektrische schema’s ......... 10.1 Principeschema ..........Uitvoering ............10.2 Bedradingsschema ........Technische informatie ................Elektrische aansluitingen accessoires..Opengewerkt toestel........11.1 Aansluitingen connectoren ......Aansluitingen en afmetingen ......
 • Page 5: Levering

  Levering Hoofdstuk 1 1.1 Leveromvang Controleer voordat men begint met de installatie van het warmteterugwintoestel of deze compleet en onbeschadigd is geleverd. De leveromvang van het warmteterugwintoestel type Renovent Excellent omvat de volgende componenten: Warmteterugwintoestel type Renovent Excellent Muurophangbeugelset bestaande uit: PVC-Condensafvoeraansluiting bestaande uit: Documentatieset bestaande uit: Renovent Excellent...
 • Page 6: Accessoires Renovent Excellent

  Hoofdstuk 1 Levering 1.2 Accessoires Renovent Excellent Artikelomschrijving Artikelcode Kunststof buis Ø150 mm / Lengte 2250 mm (4 stuks in doos) 200121 Kunststof buis Ø180 mm / Lengte 2250 mm (4 stuks in doos) 200131 Kunststof bocht 90° Ø150 mm (8 stuks in doos) 200122 Kunststof bocht 90°...
 • Page 7 Levering Hoofdstuk 1 Artikel- Artikelomschrijving code Splitter RJ12 510472 -sensor opbouw uitvoering 511396 Zender draadloze afstandbediening 2 standen (incl. batterij) 531785 Zender draadloze afstandbediening 4 standen (incl. batterij) 531786 Ontvanger draadloze afstandbediening (t.b.v. batterij uitvoering) 531787 Set draadloze afstandbediening 2 standen (1 zender & 1 ontvanger) 531788 Set draadloze afstandbediening 4 standen (1 zender &...
 • Page 8 Hoofdstuk 1 Levering Artikel- Artikelomschrijving code 531771 Filterset 1x G3 & 1x F7 (2 stuks) 531773 RH-sensor 310657 Renovent Excellent...
 • Page 9: Toepassing

  Let op: Wanneer een Renovent Large wordt vervangen De Renovent Excellent 300/400 is leverbaar in twee types: door een Renovent Excellent denk er hierbij aan & 3/1) Controleer positie van deze kanalen goed De Renovent Excellent Plus heeft t.o.v.
 • Page 10: Uitvoering

  Hoofdstuk 3 Uitvoering 3.1 Technische informatie Renovent Excellent 300 Voedingsspanning [V/Hz] 230/50 Beschermingsgraad IP30 Afmetingen (b x h x d) [mm] 675 x 765 x 564 Kanaaldiameter [mm] Ø150/ Ø160 Uitwendige diameter condensafvoer [mm] Ø32 Gewicht [kg] Filterklasse G3 (F7 optioneel voor toevoer)
 • Page 11 Uitvoering Hoofdstuk 3 Renovent Excellent 400 Voedingsspanning [V/Hz] 230/50 Beschermingsgraad IP30 Afmetingen (b x h x d) [mm] 675 x 765 x 564 Kanaaldiameter [mm] Ø180 Uitwendige diameter condensafvoer [mm] Ø32 Gewicht [kg] Filterklasse G3 (F7 optioneel voor toevoer) Ventilatorstand (fabrieksinstelling) Ventilatiecapaciteit [m Toelaatbare weerstand kanalensysteem [Pa] 3 - 6...
 • Page 12 Hoofdstuk 3 Uitvoering Let op: De vermelde waarde in de cirkel is het vermogen (in Watt) per ventilator Volumestroom [m Let op: De vermelde waarde in de cirkel is het vermogen (in Watt) per ventilator Volumestroom [m Renovent Excellent...
 • Page 13: Opengewerkt Toestel

  Uitvoering Hoofdstuk 3 3.3 Opengewerkt toestel Achteraanzicht displaykap 1 Service aansluiting Computeraansluiting voor servicedoeleinden 2 Display en 4 bedieningstoetsen Interface tussen de gebruiker en regelelektronica 3 Regelprint Bevat de regelelektronica voor de functionaliteit Filtert luchtstroom uit de woning 5 Voorverwarmer Warmt buitenlucht op wanneer kans is op invriezen warmtewisselaar 6 Warmtewisselaar Zorgt voor de warmteoverdracht tussen de toe- en afvoerlucht...
 • Page 14: Aansluitingen En Afmetingen

  Hoofdstuk 3 Uitvoering 3.4 Aansluitingen en afmetingen Renovent Excellent 300/400 3.4.1 Renovent Excellent rechter uitvoering Renovent Excellent rechts 2/2 Renovent Excellent rechts 4/0 1 = Naar woning 2 = Naar buiten 3 = Uit woning 4 = Van buiten 5 = Elektrische aansluitingen...
 • Page 15: Renovent Excellent Linker Uitvoering

  Uitvoering Hoofdstuk 3 3.4.2 Renovent Excellent linker uitvoering Renovent Excellent links 2/2 Renovent Excellent links 4/0 10 mm Montage muurophangset Renovent Excellent links 3/1 Renovent Excellent...
 • Page 16: Werking

  Hoofdstuk 4 Werking 4.1 Omschrijving Het toestel wordt stekkerklaar geleverd en werkt volautoma- Afhankelijk van de aangesloten standenschakelaar kunnen 3- tisch. De afgevoerde vuile binnenlucht warmt de frisse schone of 4 ventilatiestanden worden gebruikt Het luchtdebiet is per buitenlucht op. Hierdoor wordt energie bespaard en wordt ver- ventilatiestand instelbaar.
 • Page 17: Installeren

  Er moet voor de Renovent Excellent 400 een kanaaldiameter moet men tussen het toestel en de kanalen van en naar van 180 mm worden toegepast; voor de Renovent Excellent 300 de woning Brink akoestische slang toe te passen met een kan worden volstaan met kanaaldiameter van 150 of 160 mm.
 • Page 18 Geadvi- seerd word om de Brink toevoerventielen toe te passen. A = Afstand van 10 mm boven dakbeschot B = Dakisolatie...
 • Page 19: Elektrische Aansluitingen

  Installeren Hoofdstuk 5 5.5 Elektrische aansluitingen 5.5.1 Aansluiten van de netstekker Het toestel kan door middel van de aan het toestel gemon- Waarschuwing teerde stekker worden aangesloten op een goed bereikbare, De ventilatoren en regelprint werken onder geaarde wandcontactdoos. De elektrische installatie moet vol- hoogspanning.
 • Page 20: Display Weergave

  Hoofdstuk 6 Display weergave 6.1 Algemene verklaring bedieningspaneel Op het display kan uitgelezen worden wat de bedrijfssituatie van het toestel is. Met een 4-tal bedieningstoetsen zijn instel- toets kiezen uit 3 verschillende menu’s nl.: lingen in de programmatuur van de besturingsunit op te roepen Instelmenu (SET);...
 • Page 21: Bedrijfssituatie

  Display weergave Hoofdstuk 6 6.2 Bedrijfssituatie Tijdens de bedrijfssituatie kunnen op het display een 4-tal ver- schillende situaties/waarden tegelijk worden weergegeven. 1 = Status ventilator situatie, weergave gekoppelde toe- stellen (zie § 6.2.1) 2 = Luchtdebiet (zie § 6.2.2) 3 = Meldingstekst schakelcontact etc.
 • Page 22: Meldingstekst Bij Bedrijfssituatie

  Hoofdstuk 6 Display weergave 6.2.3 Meldingstekst bij bedrijfssituatie Op deze plaats van het display kan een meldingstekst ko- t.o.v. de overige meldingsteksten. De volgende meldingsteksten kunnen zichtbaar worden tij- dens bedrijfssituatie: Meldingstekst Omschrijving op display FILTER display verschijnt dan moet het resp.
 • Page 23: Instelmenu

  Waarschuwing: Omdat veranderingen in het instelmenu de goede werking van het toestel kunnen verstoren moet bij niet beschreven instellingen overleg plaats vinden met Brink. Onjuiste instellingen kunnen het goed functioneren van het Wijzig m.b.v. ‘-‘ en ‘+’ toets geselecteerde instelwaarde.
 • Page 24: Uitleesmenu

  Hoofdstuk 6 Display weergave 6.4 Uitleesmenu Met het uitleesmenu kunnen een aantal actuele waarden van 3. Activeer het uitleesmenu. sensoren worden opgeroepen om meer informatie te krijgen over de werking van het toestel. Het wijzigen van waarden of instellingen is niet mogelijk in het uitleesmenu. Het uitlees- menu krijgt men te zien door de volgende handelingen te ver- richten: uitleeswaarde...
 • Page 25: Servicemenu

  Display Weergave Hoofdstuk 6 6.5 Servicemenu In het servicemenu worden de laatste 10 foutmelding getoond. Met behulp van de ‘+’ en de ‘-’ - toets kan men door de meldingen in het servicemenu ‘bladeren’. Bij een vergrendelende storing zijn het instelmenu en uitlees- menu geblokkeerd en kan alleen het servicemenu worden geopend;...
 • Page 26: In Werking Stellen

  Hoofdstuk 7 In werking stellen 7.1 In- en uitschakelen toestel Het toestel kan op twee manieren worden in- of uitgeschakeld: - In- en uitschakelen door aansluiten of losnemen netstekker - Softwarematig in- en uitschakelen m.b.v. display op het toestel Inschakelen: Uitschakelen: Netvoeding inschakelen: Softwarematig uitschakelen:...
 • Page 27: Instellen Luchthoeveelheid

  7.2 Instellen luchthoeveelheid De luchthoeveelheden van de Renovent Excellent zijn af fa- Voor het wijzigen van de luchthoeveelheden in het instelmenu, briek voor de Renovent Excellent 300 ingesteld op respectie- zie §6.3. velijk 50, 100, 150 en 225 m /h en voor de Renovent Excellent 400 ingesteld op respectievelijk 50, 100, 200 en 300 m /h.
 • Page 28: Storing

  E999 weergegeven vervang dan de regelprint door een print van het juiste type. Renovent Excellent 300 Renovent Excellent 400 Renovent Excellent 300 Plus Renovent Excellent 400 Plus 8.2 Displaycodes Niet vergrendelende storing Wanneer het toestel een niet vergrendelende storing signaleert dan zal het toestel nog wel (beperkt) blijven functioneren.
 • Page 29 Storing Hoofdstuk 8 Foutcode Oorzaak Actie toestel Actie installateur E100 Druksensor toevoerventilator - Schakelt over naar constant toerental Maak toestel spanningsloos. defect. regeling. Controleer rode drukslangen Rode drukslangen verstopt of - Bij buitentemperatuur beneden 0°C gaat (incl. drukbuisjes) op vervuiling, (niet vergren- voorverwarmer aan.
 • Page 30: Onderhoud

  Hoofdstuk 9 Onderhoud 9.1 Filter reinigen Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek gehaald. worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display (hierop verschijnt tekst “FILTER schakelaar brandt. - Druk 5 sec. op de ‘-’ toets. - Schakel toestel in door 5 sec.
 • Page 31: Onderhoud

  Onderhoud Hoofdstuk 9 9.2 Onderhoud Het onderhoud voor de installateur bestaat uit het reinigen van Verwijder de warmtewisselaar. Voorkom beschadiging van de wisselaar en de ventilatoren. Afhankelijk van de omstandig- de schuimdelen in het toestel. heden dient dit circa eens per 3 jaar plaats te vinden. Schakel het toestel uit middels het bedieningspaneel (Druk gedurende 5 seconden op de ‘-’...
 • Page 32 Hoofdstuk 9 Onderhoud Neem 4 drukslangen en 3 connectoren los van print. 11 Reinig de ventilatoren middels een zachte borstel. Zorg dat de balanceergewichten niet verschuiven! Schuif het ventilatordeel uit het toestel. 12 Plaats losgenomen deel van ventilatordeel weer terug en sluit de losgenomen drukslangen weer aan op de druk- buisjes.
 • Page 33: Elektrische Schema's

  Elektrische schema’s Hoofdstuk 10 230VAC 50Hz 24V/ 4,5 VA Standenschakelaar Niet van toepassing Voorverwarmer E-busconnector (polariteitgevoelig) of Open Therm, Buitentemperatuurvoeler toepassing afhankelijk van stapnummer 8 Regelprint Naverwarmer (Plus uitvoering) Toevoerventilator Uitgang 0+10V (Plus uitvoering) Afvoerventilator Sensor naverwarmer of buitensensor aardwarmtewisselaar Bedieningspaneel (Plus uitvoering) Binnentemperatuurvoeler...
 • Page 34: Bedradingsschema

  Hoofdstuk 10 Elektrische schema’s 10.2 Bedradingsschema = bruin = blauw = groen/geel = wit = draad nr.1 = draad nr.2 C10 = geel C11 = groen Excellent Excellent Excellent Excellent 400 Plus 300 Plus A = Aansluiting voor standenschakelaar G = Bedieningspaneel B = Voorverwarmer H = Binnentemperatuurvoeler C = Buitentemperatuurvoeler...
 • Page 35: Elektrische Aansluitingen Accessoires

  Elektrische aansluitingen accessoires Hoofdstuk 11 11.1 Aansluitingen connectoren Connector X1 EBus resp. OpenTherm connector X1 Twee-polige schoefconnector Af fabriek ingesteld als eBus connector; door aanpassing van stapnum- mer 8 in het instelmenu ook als OpenTherm connector toepasbaar (zie §11.3). Alleen geschikt voor laagspanning. Let op: Bij eBus toepassing is deze connector polariteits ge- Niet geschikt bonden.
 • Page 36 Hoofdstuk 11 Elektrische aansluitingen accessoires 11.2 Aansluitvoorbeelden standenschakelaar Een standenschakelaar kan worden aangesloten op de modulaire connector X2 van de Renovent Excellent. Deze modulaire connec- tor X2 is direct bereikbaar aan de achterzijde van de displaykap (zie §11.1) zonder dat deze hoeft te worden losgenomen. 230V 50Hz Draadkleur C1 t/m C6 kan variëren afhankelijk...
 • Page 37 Elektrische aansluitingen accessoires Hoofdstuk 11 11.3 Koppelen meerdere Renovent Excellent toestellen middels eBus contact; alle toestellen gelijke luchtdebiet Belangrijk: I.v.m. polariteitsgevoeligheid altijd de eBus contacten X1-1 met elkaar doorverbinden en de contacten X1-2 met elkaar doorverbinden. Nooit X1-1 en X1-2 met elkaar doorverbinden! Maximaal 10 toestellen (1 Master + max.
 • Page 38 Hoofdstuk 11 Elektrische aansluitingen accessoires 11.5 Bedradingsschema aansluiting naverwarmer of extra voorverwarmer De naverwarmer of extra voorverwarmer worden elektrisch op gelijke wijze aangesloten; alleen is bij een naverwarmer ook nog een temperatuurvoeler aanwezig welke op connector X15 moet worden aangesloten. Voor uitgebreidere informatie betreffende de mon- tage van de naverwarmer of extra voorverwarmer, zie de bij de verwarmer meegeleverde montageinstructie.
 • Page 39 Elektrische aansluitingen accessoires Hoofdstuk 11 Op de Renovent Excellent Plus kan een aardwarm- 30°C tewisselaar worden aangesloten. De aardwarmtewisselaar kan worden aangesloten op aansluiting nr.5 (GND) en nr.9 (+) van de 9-poli- ge connector X15; deze 9-polige connector is direct aan de achterzijde van de bovenkant bereikbaar zonder dat demontage van de displaykap nodig is.
 • Page 40 Hoofdstuk 11 Elektrische aansluitingen accessoires Op de Renovent Excellent Plus kan een extern schakelcontact (bijv. schakelaar of relaiscontact) worden aangesloten. Dit externe schakelcontact kan worden aangesloten op aansluiting nr.1 en nr.2 van de 9-polige connector X15; deze 9-polige connector is direct aan de achterzijde van de bovenkant bereikbaar zonder dat demontage van de displaykap nodig is (zie ook §11.1).
 • Page 41 Elektrische aansluitingen accessoires Hoofdstuk 11 Op de Renovent Excellent Plus kan een extern voorziening met 0-10 Volt sturing (bijv. vochtsensor of CO -sensor) worden aangeslo- ten. Deze externe voorziening kan worden aangesloten op aansluiting nr.3 en nr.4 van de 9-polige connector X15; deze 9-polige con- nector is direct aan de achterzijde van de bovenkant bereikbaar zonder dat demontage van de displaykap nodig is (zie ook §11.1).
 • Page 42: Service

  Hoofdstuk 12 Service 12.1 Exploded view Bij bestelling van onderdelen, naast het betreffende artikelco- Voorbeeld denummer (zie exploded view) ook het type warmteterugwin- Type toestel : Renovent Excellent 4/0 R toestel, serienummer, bouwjaar en de naam van het onderdeel op geven: Serienummer : 420020113201 Bouwjaar...
 • Page 43 Het netsnoer is voorzien van een print connector. Bestel voor vervanging hiervan altijd bij Brink een vervangend netsnoer. worden vervangen! Wijzigingen voorbehouden Brink Climate Systems B.V. streeft steeds naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving Renovent Excellent...
 • Page 44: Instelwaarden

  Hoofdstuk 13 Instelwaarden FABRIEKS- OMSCHRIJVING INSTELBEREIK INSTELLING 01 Luchtdebiet Excellent 300 : stand 50 m /h of 50 m Luchtdebiet Excellent 400 : stand 50 m /h of 50 m 02 Luchtdebiet Excellent 300 : stand 1 100 m 50 m /h t/m 300 m Luchtdebiet Excellent 400 : stand 1 100 m...
 • Page 45 Instelwaarden Hoofdstuk 13 FABRIEKSINSTEL- OMSCHRIJVING INSTELBEREIK 0 (= Afvoerventilator uit) 1 (= Absoluut min.debiet 50 m 2 (= Debiet stand 1) Afvoerventilator mode 3 (= Debiet stand 2) 4 (= Debiet stand 3) schakelingang 1 5 (= Standenschakelaar) 6 (= Maximale debiet 7 (= Geen aansturing afvoerventilator) 0 (= maakcontact) 1 (= 0 - 10V ingang)
 • Page 46: Conformiteitsverklaring

  CONFORMITEITSVERKLARING Fabrikant Brink Climate Systems B.V. Adres: R.D. Bügelstraat 3 7951 DA Staphorst, Nederland Produkt: Warmteterugwintoestel type: Renovent Excellent 300/400 Het hierboven beschreven product voldoet van de volgende richtlijnen: 2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn) 2004/108/EC (EMC-richtlijn) RoHS 2002/95/EC (stoffenrichtlijn) Het product is voorzien van het CE-label: Staphorst, 24-02-11 W.
 • Page 49 Installation instructions Heat recovery appliance Renovent Excellent 300/400 (Plus) STORE NEAR THE APPLIANCE Use of this appliance is not permitted for persons, including children, with limited intellectual abilities, serious physical limitations or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by, or have received instructions of how to use the appliance from, a person who is responsible for their safety.
 • Page 50 Table of contents Delivery............Maintenance ..........Scope of delivery ..........Filter cleaning ..........Accessories Renovent Excellent ....Maintenance ..........Application ............ Electric diagrams........10.1 Basic diagram ..........Version............10.2 Wiring diagram ..........Technical information ........Fan graphs ............. Electric connections accessories ..... Exploded view appliance ........
 • Page 51: Scope Of Delivery

  Delivery Chapter 1 1.1 Scope of delivery Before starting installation of the heat recovery unit, check that it has been supplied complete and undamaged. The scope of delivery of the heat recovery unit Renovent Excellent includes the following components: Heat recovery appliance type Renovent Excellent Wall mounting bracket kit containing: PVC condensate discharge connection containing: Documentation set consisting:...
 • Page 52: Accessories Renovent Excellent

  Chapter 1 Delivery 1.2 Accessories Renovent Excellent Article description Article code Synthetic duct Ø150 mm / Length 2250 mm (box of 4) 200121 Synthetic duct Ø180 mm / Length 2250 mm (box of 4) 200131 Synthetic bend 90° Ø150 mm (box of 8) 200122 Synthetic bend 90°...
 • Page 53 Delivery Chapter 1 Article Article description code Splitter RJ12 510472 sensor surface-mounted 511396 Transmitter wireless remote control 2 positions (with. battery) 531785 Transmitter wireless remote control 4 positions (with. battery) 531786 Receiver wireless remote control (for battery version) 531787 Kit wireless remote control 2 positions (1 transmitter & 1 receiver) 531788 Kit wireless remote control 4 positions (1 transmitter &...
 • Page 54 Chapter 1 Delivery Article Article description code 531771 Filter kit 1x G3 & 1x F7 (1 pcs/ 1 pcs) 531773 RH-sensor 310657 Renovent Excellent...
 • Page 55: Application

  Application Chapter 2 The Brink Renovent Excellent is a ventilation unit with heat re- These installation instruction describe both the standard Reno- vent Excellent and the Renovent Excellent Plus. city of 300 or 400 m /h and low-energy fans. Features Reno-...
 • Page 56: Version

  Chapter 3 Version 3.1 Technical information Renovent Excellent 300 Supply voltage [V/Hz] 230/50 Protection degree IP30 Dimensions (w x h x d) [mm] 675 x 765 x 564 Duct diameter [mm] Ø150/ Ø160 External diameter condensate discharge [mm] Ø32 Weight [kg]...
 • Page 57 Version Chapter 3 Renovent Excellent 400 Supply voltage [V/Hz] 230/50 Protection degree IP30 Dimensions (w x h x d) [mm] 675 x 765 x 564 Duct diameter [mm] Ø180 External diameter condensate discharge [mm] Ø32 Weight [kg] Filter class G3 (F7 optional for supply) Fan setting (factory setting) Ventilation capacity [m Permissible resistance ducts system [Pa]...
 • Page 58: Fan Graphs

  3.2 Fan graphs Note: The value stated in the circle is the capacity per fan (in Watt) Flow rate [m Fan graph Renovent Excellent 300 Note: The value stated in the circle is the capacity per fan (in Watt) Flow rate [m...
 • Page 59: Exploded View Appliance

  Version Chapter 3 3.3 Exploded view appliance Rear view display cover 1 Service connector Computer connection for service purposes. 2 Display and 4 control buttons Interface between user and control electronics. 3 Control board Contains the control electronics for the basic functions. 5 Preheater Heats up the outdoor air when there is a risk of freezing for the heat exchanger 6 Heat exchanger...
 • Page 60: Connections And Dimensions

  Chapter 3 Version 3.4 Connections and dimensions Renovent Excellent 300/400 3.4.1 Renovent Excellent right-handed version Renovent Excellent Right-handed 2/2 Renovent Excellent Right-handed 4/0 1 = To dwelling 2 = To atmosphere 3 = From dwelling 4 = From atmosphere 5 = Electric connections...
 • Page 61: Renovent Excellent Left-Handed Version

  Version Chapter 3 3.4.2 Renovent Excellent left-handed version Renovent Excellent left-handed 2/2 Renovent Excellent left-handed 4/0 10 mm Mounting wall suspension kit Renovent Excellent left-handed 3/1 Renovent Excellent...
 • Page 62: Operation

  Chapter 4 Operation 4.1 Description The appliance comes plug and play and operates fully auto- matically. The extracted indoor air heats up the fresh, clean rate can be adjusted per ventilation mode. The constant vo- outdoor air. That saves energy and fresh air is sent to the re- quired rooms.
 • Page 63: Installation

  If Brink synthetic (EPE) pipe is used Preferably use Brink incorporated ducts. These ducts have here, additional insulation is not necessary.
 • Page 64 We recommend to use the Brink supply val- ves. A = Spacing 10 mm above roof deck...
 • Page 65: Electric Connections

  Installation Chapter 5 5.5 Electric connections 5.5.1 Connecting the power plug The appliance can be connected to an easily accessible, Warning earthed wall socket with the plug that is mounted to the ap- The fans and control board carry a high volta- pliance.
 • Page 66: General Explanation Control Panel

  Chapter 6 Display image 6.1 General explanation control panel The LCD display shows what the operating situation of the ap- pliance is. Four control keys can be used to call up and modify to select from three different menus, including: settings in the control unit program.
 • Page 67: Operating Mode

  Display Chapter 6 6.2 Operating mode In operating mode the display may simultaneously show 4 dif- ferent situations/values. = Status fan situation, image coupled appliances (see § 6.2.1) (see § 6.2.2) = Message text nal switch contact etc. (see § 6.2.3) = Fault symbol (see §...
 • Page 68: Message Text For Operating Mode

  Chapter 6 Display 6.2.3 Message text for operating mode This part of the display may show a message text. The other message texts. The following message text may appear during operating mode. Message text Description on display FILTER must be cleaned or replaced; for detailed information, see §...
 • Page 69: Settings Menu

  Warning: Because changes may affect the proper performance of the appliance, changes of settings not described here require consultation with Brink. Incorrect settings may seriously affect the proper perfor- mance of the appliance! Use keys ‘-‘ and ‘+’ key to modify selected set value.
 • Page 70: Readout Menu

  Chapter 6 Display 6.4 Readout menu The readout menu can be used to call up a number of 3. Activate the readout menu. current sensor values to obtain more information on the appliance's performance. Modifying values of set- tings is not possible in the readout menu. The readout menu can be displayed as follows.
 • Page 71: Service Menu

  Display Chapter 6 6.5 Service menu The service menu shows the most recent 10 fault messages. Use the ‘+’ and the ‘-’ key to scroll through the messages in the service menu. In the event of a locking fault, the settings menu and the readout menu are blocked and only the service menu can be opened;...
 • Page 72: Switching The Appliance On And Off

  Chapter 7 Putting into operation 7.1 Switching the appliance on and off There are two methods to switch the appliance on or off. - Switching on and off by inserting or pulling the power plug. - Switching on and off through software on the appliance display. Switching off: Switching on Switching off through software...
 • Page 73: Other Settings Installer

  Putting into operation Chapter 7 The factory supplies the Renovent Excellent for the Renovent /h and for the Renovent Excellent 400 set to 50, 100, 200 and 300 /h respectively. The performance and the energy consump- tion of the Renovent Excellent depend on the pressure drop in Important: Mode : is 0 or 50 m...
 • Page 74: Fault

  E999 still appears, then replace the control board by a board of the correct type. Renovent Excellent 300 Renovent Excellent 400 Renovent Excellent 300 Plus Renovent Excellent 400 Plus 8.2 Display codes Non-locking fault When the appliance detects a non-locking fault, it will still keep running (limitedly).
 • Page 75 Fault Chapter 8 Fault Cause Action appliance Action installer code E100 Pressure sensor supply fan Take the voltage from the appliance. - Switches to constant rpm control. defective. Check the red pressure hoses (and - The preheater switches on at outdoor Red pressure hoses blocked pressure tubes) for fouling, kinking (non-locking...
 • Page 76: Maintenance

  Chapter 9 Maintenance 9.1 Filter cleaning User maintenance is limited to periodically cleaning or repla- out. indicated on the display (it shows the text "FILTER LED at the switch lights up. - Press the ‘-’ key for 5 seconds. - Switch on the appliance by pressing the key ‘-’ during 5 seconds.
 • Page 77: Maintenance

  Maintenance Chapter 9 9.2 Maintenance Remove the heat exchanger. Be careful not to damage the Installer maintenance includes cleaning the heat exchanger foam parts in the appliance. and fans. Dependent on the conditions, this must done about once every three years. Switch off the appliance on the control panel (Press the ‘-’...
 • Page 78 Chapter 9 Maintenance Remove 4 pressure hoses and 3 connectors from the 11 Clean the fans with a soft brush. board. Make sure the balancing weights do not shift! Slide the fan assembly out of the appliance. 12 Replace the separated part of the fan assembly and recon- nect the loose pressure hoses to the pressure tubes.
 • Page 79: Electric Diagrams

  Electric diagrams Chapter 10 10.1 Basic diagram 230VAC 50Hz 24V/ 4,5 VA A = Multiple switch N = Not applicable B = Preheater O = E bus connector (polarity sensitive) or OpenTherm, C = Outdoor temperature sensor application depending on parameter setting 8 D = Control board P = Postheater (Plus version) E = Supply fan...
 • Page 80: Wiring Diagram

  Chapter 10 Electric diagrams 10.2 Wiring diagram = brown = blue = green/yellow = white = wire no.1 = wire no.2 C10 = yellow C11 = green Excellent Excellent Excellent Excellent 400 Plus 300 Plus A = Connection for multiple switch G = Control panel B = Preheater H = Indoor temperature sensor...
 • Page 81 Electric connections accessories Chapter 11 11.1 Connections connectors Connector X1 eBus or. OpenTherm connector X1 Two-pole screw connector. Set ex factory as eBus connector; after modifying parameter 8 in the Settings menu, also suitable as OpenTherm connector (see §11.3). Only suitable for low voltage Note: Not suitable for 230V!
 • Page 82: Electric Connections Accessories

  Chapter 11 Electric connections accessories 11.2 Connection examples multiple switch A multiple switch can be connected to the modular connector X2 of the Renovent Excellent. This modular connector X2 is directly accessible at the rear of the display cover (see §11.1) without having to take it off. 230 V 50 Hz Wire colours C1 - C6 may vary dependent on...
 • Page 83 Electric connections accessories Chapter 11 11.3 Couple through eBus contact; Important: Because of polarity sensitivity, always connect contacts X1-1 to X1-1 and contacts X1-2 to X1-2. Never connect X1-1 and X1-2. A maximum of 10 appliances (1 Master + 9 Slave max.) 230V 230V 230V...
 • Page 84: Plus

  Chapter 11 Electric connections accessories The electrical connections of the postheater and the extra preheater are the same; the only difference is that the postheater has an ad- ditional temperature sensor that must be wired to connector X15. Please refer to the mounting instructions that came with the heater for more extensive information regarding installation of the postheater or the extra preheater.
 • Page 85 Electric connections accessories Chapter 11 A geo heat exchanger can be connected to the Re- 30°C novent Excellent Plus. A geo heat exchanger can be connected to connec- tion no. 5 (GND) and no. 9 (+) of 9-pole connector X15; this 9-pole connector is directly accessible at the rear of the top without having to dismount the display cover.
 • Page 86 Chapter 11 Electric connections accessories An external switch contact (e.g. switch or relay contact) can be connected to the Renovent Excellent Plus. This external switch contact can be connected to connections no. 1 and no. 2 of 9-pole connector X15; this 9-pole connector is directly accessible at the rear of the top without having to dismount the display cover (see also §11.1).
 • Page 87 Electric connections accessories Chapter 11 The Renovent Excellent Plus can be equipped with an external provision with 0-10 volt control) (e.g. humidity sensor or CO sensor). This external provision can be connected to pins no. 3 and no. 4 of 9-pole connector X15; this 9-pole connector is directly accessible at the rear of the top without having to dismount the display cover (see also §11.1).
 • Page 88: Renovent Excellent Plus)

  Chapter 12 Service 12.1 Exploded view When ordering parts, in addition to the article code number Example (see exploded view), please state the type of the heat recovery Appliance type : Renovent Excellent 4/0 R appliance, the serial number, the year of production and the name of the part: Serial number : 420020113201...
 • Page 89 Cable with power plug 230 volt with display cover* 531782 Filter door left 531934 Filter door right 531935 The mains cable has a print connector. When replacing it, always order a replacement mains cable Brink without prior notice. Renovent Excellent...
 • Page 90: Setting Values

  Chapter 13 Setting values ADJUSTING RANGE SETTING 50 m /h or 50 m 50 m /h or 50 m 100 m 50 m /h - 300 m 100 m 50 m /h - 400 m 150 m 50 m /h - 300 m 200 m 50 m /h - 400 m...
 • Page 91 Setting values Chapter 13 ADJUSTING RANGE 0 (= Extract fan off) 2 (= Flow rate mode 1) Extract fan mode 3 (= Flow rate mode 2) 4 (= Flow rate mode 3) switching input 1 5 (= Multiple switch) 7 (= no fan activation) 0 (= normally open contact) 1 (= 0 - 10V input) 2 (= normally closed contact)
 • Page 92: Declaration Of Conformity

  DECLARATION OF CONFORMITY Manufacturers : Brink Climate Systems B.V. Address: R.D. Bügelstraat 3 7951 DA Staphorst, The Netherlands Product: Heat recovery unit type: Renovent Excellent 300/400 The product described above complies with the following directives: 2006/95/EC (low voltage directive) 2004/108/EC (EMC directive)
 • Page 95 Installationsvorschriften Wärmerückgewinnungsgerät Renovent Excellent 300/400 (Plus) BITTE BEIM GERÄT AUFBEWAHREN Die Benutzung dieses Geräts durch Personen, einschließlich Kindern, mit verminderten geistligen Fähigkeiten, ernsthaften kör- perlichen Einschränkungen oder einem Mangel an Erfahrungen und Kenntnissen, ist nicht gestattet, sofern sie nicht von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen bezüglich der Benutzung des Gerätes erhalten haben bzw.
 • Page 96 Inhaltsverzeichnis Lieferung ............Wartung ............Lieferumfang........... Filter reinigen ..........Zubehörteile Renovent Excellent....Wartung ............Anwendung ........... Elektroschaltpläne........10.1 Stromlaufplan ..........Ausführung ........... 10.2 Gesamtschaltplan ......... Technische Informationen....... Ventilatordiagrammen........Elektroanschlüsse Zubehörteile ....Perspektivische Darstellung des Gerätes..11.1 Steckverbindungsanschlüsse ....... Anschlüsse und Abmessungen ...... 11.2 Anschlussbeispiele des Stufenschalters ..
 • Page 97 Lieferung Kapitel 1 1.1 Lieferumfang Bitte überprüfen Sie, bevor Sie mit der Installation des Wärmerückgewinnungsgerätes beginnen, ob es komplett und unbeschädigt geliefert worden ist. Der Lieferumfang des Wärmerückgewinnungsgerätes vom Typ Renovent Excellent umfasst folgende Komponenten: Wärmerückgewinnungsgerät vom Typ Renovent Excellent Wandaufhängebügel-Satz, bestehend aus: PVC-Kondensatablauf Anschluss, bestehend aus: Dokumentationssatz, bestehend aus:...
 • Page 98: Lieferung

  Kapitel 1 Lieferung 1.2 Zubehör Renovent Excellent Artikelbeschreibung Artikelnummer Kunststoff-Rohr Ø150 mm / Länge 2250 mm (Karton mit 4 Stück) 200121 Kunststoff-Rohr Ø180 mm / Länge 2250 mm (Karton mit 4 Stück) 200131 Kunststoff-Bogen 90° Ø150 mm (8 Stück im Karton) 200122 Kunststoff-Bogen 90°...
 • Page 99 Lieferung Kapitel 1 Artikel- Artikelbeschreibung code Verteiler RJ12 510472 -Sensor Aufbauausführung 511396 Sender drahtlose Fernbedienung 2 Stufen (einschl. Batterie) 531785 Sender drahtlose Fernbedienung 4 Stufen (einschl. Batterie) 531786 Empfänger drahtlose Fernbedienung (für Batterie-Ausführung) 531787 Satz drahtlose Fernbedienung 2 Stufen (1 Sender & 1 Empfänger) 531788 Satz drahtlose Fernbedienung 4 Stufen (1 Sender &...
 • Page 100 Kapitel 1 Lieferung Artikel- Artikelbeschreibung nummer Filtersatz 1 x F7 Filter (1 Stük) 531771 531773 Filtersatz 1x G3 & 1x F7 (2 stuks) RH-Sensor 310657 Renovent Excellent...
 • Page 101 Der Renovent Excellent wird ab Werk mit einem 230V-Netz- stecker sowie mit einer Schnittstelle für einen Schwachstrom- stufenschalter an der Außenseite des Gerätes geliefert. Der Renovent Excellent 300/400 ist in zwei Ausführungen lie- Bitte beachten: ferbar: Bitte, denken Sie daran, dass wenn ein Renovent Large durch einen Renovent Excellent ersetzt wird, die Postion der Kanäle 'Ins Freie' und 'Frischluft' unterschiedlich ist! (nur bei...
 • Page 102: Ausführung

  Kapitel 3 Ausführung 3.1 Technische Daten Renovent Excellent 300 Betriebsspannung [V/Hz] 230/50 Schutzart IP30 Abmessungen (B x H x T) [mm] 675 x 765 x 564 Kanaldurchmesser [mm] Ø150/Ø160 Außendurchmesser des Kondensatablaufes [mm] Ø32 Gewicht [kg] Filterklasse G3 (F7 optional für Zuluft) Lüfterstufe (Werkseinstellung)
 • Page 103 Ausführung Kapitel 3 Renovent Excellent 400 Betriebsspannung [V/Hz] 230/50 Schutzart IP30 Abmessungen (B x H x T) [mm] 675 x 765 x 564 Kanaldurchmesser [mm] Ø180 Außendurchmesser des Kondensatablaufes [mm] Ø32 Gewicht [kg] Filterklasse G3 (F7 optional für Zuluft) Lüfterstufe (Werkseinstellung) Lüftungsleistung [m Zulässiger Luftwiderstand im Luftkanälesystem [Pa] 3 - 6...
 • Page 104: Ventilatordiagrammen

  Hinweis: Die in den Krei- sen gezeigten Zahlen stel- len jeweils die Leistung (in Watt) je Ventilator dar. Volumenstrom [m Ventilatordiagramm des Renovent Excellent 300 Hinweis: Die in den Krei- sen gezeigten Zahlen stel- len jeweils die Leistung (in Watt) je Ventilator dar.
 • Page 105 Ausführung Kapitel 3 3.3 Darstellung des Gerätes Hinteransicht der Displayhaube 1 Serviceanschluss Computerschnittstelle für Service 2 Display und 4 Bedienungstasten Schnittstelle zwischen Anwender und Steuerelektronik 3 Steuerplatine Enthält die Steuerelektronik für die Funktionalität Filtert den Luftstrom ins Freie 5 Vorheizregister Erwärmt die Außenluft bei Gefahr für Gefrieren des Wärmetauschers 6 Wärmetauscher Ermöglicht die Wärmeübertragung von Abluft auf Zuluft...
 • Page 106: Renovent Excellent Rechtsausführung 2/2

  Kapitel 3 Ausführung 3.4 Anschlüsse und Abmessungen des Renovent Excellent 300/400 3.4.1 Renovent Excellent, Rechtsausführung Renovent Excellent Rechtsausführung 2/2 Renovent Excellent Rechtsausführung 4/0 1 = Zuluft 2 = Fortluft 3 = Abluft 4 = Außenluft 5 = Elektroanschlüsse 6 = Kondensatablauf-Anschluss 7 = Wandaufhängebügel (dabei bitte an die richtige...
 • Page 107: Renovent Excellent Linksausführung 2/2

  Ausführung Kapitel 3 3.4.2 Renovent Excellent, Linksausführung Renovent Excellent Linksausführung 2/2 Renovent Excellent Linksausführung 4/0 10 mm Montage des Wandbefestigungssatzes Renovent Excellent Linksausführung 3/1 Renovent Excellent...
 • Page 108: Beschreibung

  Kapitel 4 Betrieb 4.1 Beschreibung Das Gerät wird steckerfertig geliefert und funktioniert vollau- Die Steuerung ist mit drei Lüftungsstufen versehen. Der Luft- tomatisch. Die abtransportierte verbrauchte Raumluft wärmt durchsatz ist je Lüftungsstufe einstellbar. Die Constant-Flow- die frische saubere Außenluft auf. Dadurch wird Energie einge- Regulierung sorgt dafür, dass der Luftdurchsatz des Zuluft- und spart und frische Luft in die gewünschten Räume geleitet.
 • Page 109: Installieren

  Gerät und den Kanälen aus der bzw. in die Für den Renovent Excellent ist ein Kanaldurchmesser von Wohnung der Brink schalldämmende Schlauch mit einer 180 mm vorzusehen; für die Renovent Excellent 300 kann mit Länge von 1,5 m einzusetzen. einem Kanaldurchmesser von 150 oder 160 mm vorzusehen.
 • Page 110 3 = Zufuhr Frischluft unter der Dach- haut 4a = Freies Ansaugen Unterseite Dach- 4b = Freies Ansaugen Oberseite Dach- 5 = Kanalisationsentlüftung 6 = Bevorzugte Stelle Abluft; Brink iso- lierte Dachdurchführung verwenden gewinnungsrohr 8 = Kondensatablauf zuzuführen, vorzugsweise über den Giebel oder Dachüber- maler Lüftungsleistung beträgt 150 Pa.
 • Page 111: Anschluss Des Netzsteckers

  Installieren Kapitel 5 5.5 Elektroanschlüsse 5.5.1 Anschluss des Netzsteckers Das Gerät kann mit dem am Gerät montierten Stecker an eine Zu beachten Wandsteckdose angeschlossen werden. Die Elektroanlage im Die Ventilatoren und die Steuerplatine arbeiten Geräteraum hat die Bestimmungen Ihres kommunalen Ener- mit Hochspannung.
 • Page 112: Display Anzeige

  Kapitel 6 Display Anzeige 6.1 Allgemeine Erläuterung der Bedientafel Im LCD-Display kann ausgelesen werden, welche die Betriebs- Nach Betätigung der ‘Menü’-Taste kann man mit der '+'-oder art des Gerätes ist. Mit 4 Bedienungstasten lassen sich Einstel- '-'-Taste aus 3 verschiedenen Menüs wählen, nämlich: lungen in der Software der Steuereinheit abrufen und ändern.
 • Page 113: Anzeige Des Luftdurchsatzes

  Display Anzeige Kapitel 6 Während der Betriebsart 'Betrieb' können im Display 4 ver- schiedene Betriebsarten/Werte gleichzeitig angezeigt werden. 1 = Status Ventilatorbetrieb, Anzeige gekoppelter Geräte (siehe § 6.2.1) 2 = Luftdurchsatz (siehe § 6.2.2) 3 = Meldetext z.B. Text Filterstatus, Auslösung externer Schaltkontakt usw.
 • Page 114 Kapitel 6 Display Anzeige An dieser Stelle des Displays kann ein Meldetext erschei- nen. Der Meldetext 'Filter' hat immer Vorrang vor den son- stigen Meldetexten. Folgende Meldetexte können während der Betriebsart 'Be- trieb' angezeigt werden: Anzeigetext Beschreibung im Display FILTER Wenn der Text 'FILTER' im Dis- play erscheint, ist der Filter zu reinigen bzw.
 • Page 115: Einstellmenü

  Display Anzeige Kapitel 6 6.3 Einstellmenü Für ein optimales Funktionieren des Gerätes können im Ein- Zum Auswählen des gewählten Einstellwertes die ‘ stellmenü Einstellwerte, mit denen sich das Gerät an die Auf- Taste betätigen. stellungssituation anpassen lässt, geändert werden. Für eine Übersicht dieser Einstellwerte siehe Kapitel 13.
 • Page 116: Auslesemenü

  Kapitel 6 Display Anzeige 6.4 Auslesemenü Mit dem Auslesemenü können einige aktuelle Sensorwerte ab- 3. Das Auslesemenü aktivieren gerufen werden, um nähere Informationen über die Funktion des Gerätes zu erhalten. Das Ändern von Werten oder Einstel- lungen ist im Auslesemenü nicht möglich. Das Auslesemenü wird angezeigt, indem man wie folgt vorgeht: Auslesewert 1.
 • Page 117: Servicemenü

  Display Anzeige Kapitel 6 6.5 Servicemenü Im Servicemenü werden die letzten 10 Fehlermeldungen an- Mit Hilfe der ‘+’ und der ‘-’-Taste kann man durch die Mel- gezeigt. dungen im Servicemenü 'blättern'. Bei einem verriegelnden Fehlercode sind das Einstellmenü und das Auslesemenü gesperrt und kann nur das Serviceme- nü...
 • Page 118: Inbetriebsetzung

  Kapitel 7 Inbetriebsetzung 7.1 Ein- und Ausschalten des Gerätes Das Gerät kann in zweierlei Art und Weise ein- oder ausgeschaltet werden: - Ein- und Ausschalten durch Anschließen oder Ziehen des Netzsteckers - Softwaremäßig ein- und ausschalten über das Display des Gerätes Einschalten: Ausschalten: Netzversorgung einschalten:...
 • Page 119: Einstellen Der Luftmenge

  Die Luftmengen des Renovent Excellent sind ab Werk für den Zum Ändern der Luftmengen der Stufen 1, 2 und 3 im Einstell- Renovent Excellent 300 eingesteld auf 50, 100, 150 bzw. 225 menü siehe § 6.3. /h und für den Renovent Excellent 400 auf 50, 100, 200 bzw.
 • Page 120: Störung

  Ist dies der Fall und wird nach wie vor die Meldung Renovent Excellent 300 Renovent Excellent 400 E999 angezeigt, dann die Steuerplatine durch eine Platine des richtigen Typs ersetzen. Renovent Excellent 300 Plus Renovent Excellent 400 Plus 8.2 Displaycodes Nicht-sperrende Störung Wenn das Gerät einen nicht-verriegelnden Fehlercode erkennt, wird es noch (beschränkt) weiterhin funktionieren.
 • Page 121 Störung Kapitel 8 Fehler- Ursache Aktion des Gerätes Maßnahme Installateur code E100 Drucksensor Zuluftventi- - Schaltet auf eine konstante Drehzahlrege- lator defekt. lung über. (nicht sper- Rote Druckschläuche - Bei einer Außentemperatur unter 0°C Druckröhrchen) auf Verschmutzung, rende Störung) verstopft oder 'geknickt'. schaltet das Vorheizregister ein.
 • Page 122: Wartung

  Kapitel 9 Wartung 9.1. Filter reinigen Die Wartung durch den Benutzer beschränkt sich auf das in Die Filter auf der gleichen Weise wieder einsetzen wie sie bestimmten Intervallen Reinigen bzw. Wechseln der Filter. Das ausgebaut wurden. Filter braucht erst nach dem Erscheinen der entsprechenden Buchstabenkombination ('FILTER') im Display bzw.
 • Page 123: Wartung

  Wartung Kapitel 9 9.2 Wartung Die Wartung durch den Installateur umfasst die Reinigung des Den Wärmetauscher ausbauen. Beschädigung der Wärmetauschers und der Ventilatoren. Je nach den Betriebs- Schaumstoffteile im Gerät ist zu vermeiden. verhältnissen haben diese Wartungsarbeiten alle 3 Jahre zu erfolgen.
 • Page 124 Kapitel 9 Wartung Die 4 Druckschläuche und 3 Steckverbindungen von der 11 Die Ventilatoren mit einer weichen Bürste reinigen. Platine lösen. Die Druckausgleichsgewichte dürfen nicht verscho- ben werden! Das Ventilatorteil aus dem Gerät schieben. 12 Das entfernte Ventilatorteil wieder anbringen und die ent- fernten Druckschläuche wieder an die Druckröhrchen an- schließen.
 • Page 125: Elektroschaltpläne

  Elektroschaltpläne Kapitel 10 10.1 Stromlaufplan 230VAC 50Hz 24V/ 4,5 VA A = Stufenschalter B = Vorheizregister Anwendung abh. von Parametereinstellung 8 C = Außentemperaturfühler (nicht geeignet für 230V!) D = Steuerplatine E = Zuluftventilator (Plus-Ausführung) F = Abluftventilator Q = Ausgang 0+10V (Plus-Ausführung) G = Bedienfeld H = Raumtemperaturfühler tauscher (Plus-Ausführung)
 • Page 126: Gesamtschaltplan

  Kapitel 10 Elektroschaltpläne 10.2 Gesamtschaltplan = braun = blau = grün/gelb = weiß = Ader Nr.1 = Ader Nr.2 C10 = gelb C11 = grün Excellent Excellent Excellent Excellent 400 Plus 300 Plus A = Anschluss für den Stufenschalter H = Raumtemperaturfühler B = Vorheizregister J = Service-Anschluss C = Außentemperaturfühler...
 • Page 127 Elektroanschlüsse Zubehörteile Kapitel 11 11.1 Steckverbindungen Steckverbindung X1 EBus bzw. OpenTherm-Steckverbindung X1 Zweipolige Schraubsteckverbindung Ab Werk als eBus-Steckverbindung eingestellt. Durch Anpassung des Parameters 8 im Einstellmenü auch als OpenTherm-Steckver- bindung verwendbar (siehe §11.3). Nur für Niederspannung geeignet. Hinweis: Bei eBus-Verwendung ist diese Steckverbindung Nicht geeignet polaritätsgebunden.
 • Page 128: Elektroanschlüsse Zubehörteile

  Kapitel 11 Elektroanschlüsse Zubehörteile 11.2 Anschlussbeispiele des Stufenschalters Ein Stufenschalter kann an die Modularsteckverbindung X2 des Renovent Excellent angeschlossen werden. Diese Modularsteckver- bindung ist an der Hinterseite der Displayhaube direkt erreichbar (siehe §11.1), ohne dass diese abgenommen werden muss. 11.2.1 Stufenschalter mit Filterstatusanzeige 230V 50Hz Die Kabelfarbe C1 bis C6 kann je nach dem...
 • Page 129: Koppeln Mittels Ebus; Sämtliche Geräte Gleicher Luftdurchsatz

  Elektroanschlüsse Zubehörteile Kapitel 11 11.3 Koppeln mittels eBus-Kontakt; sämtliche Geräte gleicher Luftdurchsatz Hinweis: X1-2 miteinander verbinden. Niemals X1-1 und X1-2 miteinander verbinden.. Max. 10 Geräte (1 Master + max. 9 Slave) 230V 230V 230V 50Hz 50Hz 50Hz Für M (Master): Für C1 (Slave1): Für C2 (Slave2): Parameter 9 einstellen auf 0 (= Werksein-...
 • Page 130 Kapitel 11 Elektroanschlüsse Zubehörteile 11.5 Gesamtschaltplan Anschluss Nachheizregister oder zusätzlicher Vorheizregiste Das Nachheizregister oder das zusätzliche Vorheizregister werden elektrisch in ähnlicher Weise angeschlossen. Allerdings ist bei einem Nachheizregister auch noch ein Temperaturfühler vorhanden. Für ausführlichere Informationen bezüglich der Montage des Nachheizregisters oder des zusätzlichen Vorheizregisters siehe die zum Heizregister mitgelieferte Montageanleitung.
 • Page 131 Elektroanschlüsse Zubehörteile Kapitel 11 An den Renovent Excellent Plus kann ein Erdwär- 30°C metauscher angeschlossen werden. Der Erdwärmetauscher kann an den Anschluss Nr. 5 (GND) und Nr. 9 (+) des 9-poligen Steckers X15 angeschlossen werden. Dieser 9-polige Stecker ist direkt an der Hinterseite der Displayhaube erreich- bar, ohne dass die Displayhaube demontiert wer- den muss.
 • Page 132 Kapitel 11 Elektroanschlüsse Zubehörteile An den Renovent Excellent Plus kann ein externer Schaltkontakt (z.B. Schalter oder Relaiskontakt) angeschlossen werden. Dieser ex- terne Schaltkontakt kann an den Anschluss Nr. 1 und Nr. 9 des 9-poligen Steckers X15 angeschlossen werden. Dieser 9-polige Stecker ist direkt an der Hinterseite der Displayhaube erreichbar, ohne dass die Displayhaube demontiert werden muss (siehe auch §11.1).
 • Page 133 Elektroanschlüsse Zubehörteile Kapitel 11 An den Renovent Excellent Plus kann eine externe Einrichtung mit 0-10 Volt-Steuerung (z.B. Feuchtigkeitssensor oder CO -Sensor) angeschlossen werden. Diese externe Einrichtung kann an den Anschluss Nr. 3 und Nr. 4 der 9-poligen Steckverbindung X15 ange- schlossen werden.
 • Page 134: Service

  Kapitel 12 Service 12.1 Explosionszeichnung Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind, neben der jeweiligen Beispiel Artikelnummer (siehe Explosionszeichnung), auch die Typen- Bauart des Geräts : Renovent Excellent 4/0 R bezeichnung des Wärmerückgewinnungsgeräts, die Serien- nummer, das Baujahr sowie die Bezeichnung des Ersatzteils Seriennummer : 420020113201 anzugeben.
 • Page 135 Das Netzkabel ist mit einem Print Connector ausgerüstet. Bei dessen Austausch bei Brink immer ein neues Netzkabel bestellen. den! Änderungen vorbehalten Brink Climate Systems B.V. ist bestrebt, ihre Produkte ständig zu verbessern und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Anzeige die Leistungsmerkmale zu ändern. Renovent Excellent...
 • Page 136: Einstellwerte

  Kapitel 13 Einstellwerte SCHRITT WERKSEIN- BESCHREIBUNG EINSTELLBEREICH SCHRITT STELLUNG Luftdurchsatz Excellent 300 : Stufe 50 m /h oder 50 m Luftdurchsatz Excellent 400 : Stufe 50 m /h oder 50 m Luftdurchsatz Excellent 300 : Stufe 1 100 m 50 m /h t/m 300 m Luftdurchsatz Excellent 400 : Stufe 1 100 m...
 • Page 137 Einstellwerte Kapitel 13 WERKSEIN- SCHRITT BESCHREIBUNG EINSTELLBEREICH SCHRITT STELLUNG 0 (= Abluftventilator aus) 1 (= Absoluter Mind.durchsatz 50 m 2 (= Luftdurchsatz Stufe 1) Abluftventilator-Modus 3 (= Luftdurchsatz Stufe 2) 4 (= Luftdurchsatz Stufe 3) Schalteingang 1 5 (= Stufenschalter) 6 (= Max.
 • Page 138: Konformitätserklärung

  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hersteller Brink Climate Systems B.V. Adresse: R.D. Bügelstraat 3 7951 DA Staphorst, Niederlande Produkt: Wärmerückgewinnungsgerät vom Typ: Renovent Excellent 300/400 Das oben beschriebene Produkt erfüllt die Anforderungen nachfolgender Dokumente: DIN EN 12100 Teil 1 und 2; 04/2004 DIN EN ISO 13857; 06/2008 DIN EN 349;...
 • Page 141 Consignes d'installation Appareil de récupération de la chaleur Renovent Excellent 300/400 (Plus) À CONSERVER PRÈS DE L'APPAREIL L'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée à des personnes, enfants compris, aux capacités intellectuelles réduites, aux ca- pacités physiques restreintes ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçues de la part d'une personne responsable de leur sécurité...
 • Page 142 Sommaire Livraison............Entretien ............Contenu de la livraison ................Accessoires Renovent Excellent ....Entretien ............Application ..................10.1 Schéma de principe ........Modèle ............10.2 Schéma de câblage ........Informations techniques ......... Graphique du ventilateur ........ Vue éclatée de l'appareil ........ soires ............
 • Page 143: Contenu De La Livraison

  Livraison Chapitre 1 1.1 Contenu de la livraison Avant de commencer l'installation de l'appareil à récupération de chaleur, veuillez contrôler s'il a été livré complet et intact. Le contenu de la livraison de l'appareil à récupération de chaleur Renovent Excellent est composé des éléments suivants : Appareil à...
 • Page 144: Accessoires Renovent Excellent

  Chapitre 1 Livraison 1.2 Accessoires Renovent Excellent Code Description de l’article d’article Conduite en matériau synthétique Ø150 mm / Longueur 2250 mm (4 unités par boîte) 200121 Conduite en matériau synthétique Ø180 mm / Longueur 2250 mm 200131 (4 unités par boîte) Coude en matériau synthétique 90°...
 • Page 145 Livraison Chapitre 1 Code Description de l’article d’article Répartiteur RJ12 510472 Détecteur de CO modèle saillant 511396 Émetteur télécommande 2 positions (pile comprise) 531785 Émetteur télécommande 4 positions (pile comprise) 531786 Récepteur télécommande (pour modèle à pile) 531787 Ensemble télécommande 2 positions (1 émetteur & 1 récepteur) 531788 Ensemble télécommande 4 positions (1 émetteur &...
 • Page 146 Chapitre 1 Livraison Code Description de l’article d’article 531771 531773 Capteur RH 310657 Renovent Excellent...
 • Page 147: Application

  Attention: Si un Renovent Large est remplacé par un Renovent Excellent, veuillez bien considé- Le Renovent Excellent 300/400 est disponible en deux ver- rer que la position des conduites “En pro- sions : modèles ! (seulement pour les modèles 4/0 &...
 • Page 148: Modèle

  Chapitre 3 Modèle Renovent Excellent 300 Tension d'alimentation [V/Hz] 230/50 Degré de protection IP30 Dimensions (l x h x p) [mm] 675 x 765 x 564 Diamètre de conduite [mm] Ø150/ Ø160 Diamètre extérieur d'évacuation de la condensation [mm] Ø32 Poids [kg] G3 (F7 en option pour l'amenée)
 • Page 149 Modèle Chapitre 3 Renovent Excellent 400 Tension d'alimentation [V/Hz] 230/50 Degré de protection IP30 Dimensions (l x h x p) [mm] 675 x 765 x 564 Diamètre de conduite [mm] Ø180 Diamètre extérieur d'évacuation de la condensation [mm] Ø32 Poids [kg] G3 (F7 en option pour l'amenée) Position ventilateur (réglage par défaut (usine)) Capacité...
 • Page 150: Graphique Du Ventilateur

  Attention : La valeur men- tionnée dans le cercle est la puissance (en Watt) par ventilateur. Graphique du ventilateur du Renovent Excellent 300 Attention : La valeur mention- née dans le cercle est la puis- sance (en Watt) par ventilateur.
 • Page 151 Modèle Chapitre 3 Vue arrière du capot d'écran 1 Branchement maintenance Raccordement pour un ordinateur de maintenance 2 Écran et 4 touches de commande Interface entre l'utilisateur et le système électronique de réglage 3 Circuit de réglage Contient le système électronique de réglage pour la fonctionnalité 4 Filtre d'extraction d'air 5 Préchauffeur Il réchauffe l'air extérieur lorsqu'il y a un risque de gel de l'échangeur de chaleur...
 • Page 152: Renovent Excellent Modèle Droite

  Chapitre 3 Modèle 3.4 Raccordements et dimensions Renovent Excellent 300/400 3.4.1 Renovent Excellent version droite Renovent Excellent droite 2/2 Renovent Excellent droite 4/0 1 = Vers le logement 2 = Vers l'extérieur 3 = Sortie du logement 4 = En provenance de l'extérieur 5 = Raccordements électriques...
 • Page 153: Renovent Excellent Modèle Gauche

  Modèle Chapitre 3 3.4.2 Renovent Excellent version gauche Renovent Excellent gauche 2/2 Renovent Excellent gauche 4/0 10 mm Montage du kit de suspen- sion murale Renovent Excellent gauche 3/1 Renovent Excellent...
 • Page 154: Fonctionnement

  Chapitre 4 Fonctionnement 4.1 Description L'appareil est livré prêt à brancher sur le secteur et fonctionne Le réglage est pourvu de trois positions de ventilation. Le débit entièrement automatiquement. L'air vicié provenant de l'inté- d'air est réglable par position de réglage. Le réglage du volume rieur chauffe l'air frais et propre provenant de l'extérieur.
 • Page 155: Installation

  Adaptez de préférence les isolant étanche à la vapeur. Si vous utilisez des conduites en conduites d'amenée Brink. Ces conduites ont été conçues en matière plastique Brink (EPE), cette isolation supplémentaire visant une résistance de conduite faible.
 • Page 156 4 = Éviter la diaphonie de telle manière qu'il n'y ait pas d'eau de condensation qui 5 = De préférence des conduites d'amenée Brink puisse s'accumuler dans le voligeage. a = Fente de 2 cm sous la porte.
 • Page 157: Branchement Du Connecteur Ebus Ou Opentherm

  Installation Chapitre 5 Avertissement l'appareil à une prise de courant murale reliée à la terre. L'ins- Les ventilateurs et le circuit de réglage fonc- tallation électrique doit satisfaire aussi bien à la norme de votre tionnent sous haute tension. Lors de travaux compagnie d'électricité.
 • Page 158 Chapitre 6 cran d'af chage Après avoir utilisé la touche ‘Menu’, il est possible de choisir pareil. Grâce à un tableau à 4 touches, les réglages du pro- gramme du module de commande peuvent être invoqués et (SET) ; voir le§ 6.3. (READ), voir le §...
 • Page 159: Situation De Service

  cran d'af chage Chapitre 6 6.2 Situation de service rentes pendant la situation de service. 1 = État de la situation du ventilateur reils accouplés (voir le § 6.2.1) (voir le § 6.2.2) tre, activation contact de commutation externe, etc. (voir le §...
 • Page 160 Chapitre 6 cran d'af chage rité par rapport aux autres textes d'avertissement. Les textes d'avertissement suivants peuvent être visibles pendant la situation de service: tissement Description FILTRE nettoyé ou remplacé ; pour de plus amples informations à ce propos, voir le § 9.1 Esclave 1, Es- En cas d'appareils accouplés, clave 2 etc.
 • Page 161 cran d'af chage Chapitre 6 Pour le fonctionnement optimal de l'appareil, des valeurs de Appuyer sur la touche ‘Menu’ pour sélectionner la valeur de réglage qui convient. çu de ces valeurs de réglage, voyez le chapitre 13. Plusieurs Avertissement : rait perturber le bon fonctionnement de l’appareil, les -‘...
 • Page 162 Chapitre 6 cran d'af chage 3. Activer le tain nombre de valeurs actuelles provenant de détecteurs pour obtenir plus d'information sur le fonctionnement de fectue les opérations suivantes : N° d'étape des valeurs 1. Appuyer à partir de la situation de service sur la touche ‘MENU’.
 • Page 163: Menu De Maintenance

  cran d'af chage Chapitre 6 6.5 Menu de maintenance Les touches ‘+’ en de ‘-’ permettent de parcourir les aver- d'erreur. tissements du menu de maintenance. En cas de dérangement verrouillant, le menu de réglage des le menu de maintenance est accessible ; l'usage de la touche ‘menu’...
 • Page 164 Chapitre 7 Mise en marche L'appareil peut être mis en marche et arrêté de deux manières : - Mise en marche et arrêt à l'aide du logiciel au moyen de l'écran de l'appareil Mise sous tension de l'alimentation : Arrêt à l'aide du logiciel : Appuyer 5 sec.
 • Page 165: Mise En Service

  Mise en service Chapitre 7 Le débit d’air de Renovent Excellent en usine pour Renovent S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le débit d'air de la posi- Excellent 300 ensemble pour respectivement 50, 100, 150 et tion de réglage supérieure est automatiquement sélectionné. 225 m /h et la Renovent Excellente série 400 à...
 • Page 166 Renovent Excellent 400 persiste, il faut alors remplacer le circuit imprimé de réglage par le circuit imprimé de version correcte. Renovent Excellent 300 Plus Renovent Excellent 400 Plus Lorsque l'appareil signale un dérangement non verrouillant, l'appareil continuera de fonctionner (de façon limitée). L'écran Lorsque l'appareil signale un dérangement verrouillant, l'ap-...
 • Page 167 Dérangement Chapitre 8 Code Cause E100 Détecteur de pression du venti- - Passer au réglage à régime constant. lateur d'amenée, en panne. - En cas de température extérieure pression rouges (y compris les Conduites de pression rouges en-dessous de 0°C, le préchauffeur tubulures de pression) sont ou (dérangement s'active.
 • Page 168 Chapitre 9 Entretien L'entretien par l'utilisateur reste réduit à un nettoyage pério- été déposés. “FILTRE sélecteur s'allumera. - Appuyer 5 sec. sur la touche ‘-’. - Remettre l'appareil en marche par pression de la touche “- > 5 sec. > 5 sec. Filtre d'extraction d'air Filtre d'amenée d'air sont déposés.
 • Page 169 Entretien Chapitre 9 9.2 Entretien L'entretien consiste, pour l'installateur, à nettoyer l'échangeur Retirer l'échangeur de chaleur. Éviter d'endommager les et les ventilateurs. En fonction des circonstances, cela doit parties en mousse de l'appareil. avoir lieu environ une fois tous les trois ans. Arrêter l'appareil au moyen du tableau de commande (Appuyer pendant 5 secondes sur la touche ‘-’...
 • Page 170 Chapitre 9 Entretien Débrancher les 4 conduites de pression et les 3 connec- 11 Nettoyer les ventilateurs avec une brosse douce. teurs du circuit imprimé. pas! Extraire la partie ventilateur de l'appareil. 12 Reposer l'élément de partie de ventilateur et rebrancher les conduites de pression débranchées aux tubulures.
 • Page 171 Schémas électriques Chapitre 10 230VAC 50Hz 24V/ 4,5 VA A = Sélecteur de position N = Néant B = Préchauffeur O = Connecteur E-bus sensible à la polarité) ou Open Therm, C = Sonde therm. ext. application dépendante des paramètres de réglage D = Circuit de réglage P = Réchauffeur secondaire (modèle Plus) E = Ventilateur d'amenée...
 • Page 172 Chapitre 10 Schémas électriques = marron = bleu = vert/jaune = blanc C10 = jaune C11 = vert Excellent Excellent Excellent Excellent 400 Plus 300 Plus A = Raccordement pour le sélecteur de position H = Sonde thermostatique intérieure B = Préchauffeur J = Connexion de maintenance C = Sonde de température extérieure K = Moteur de clapet bypass...
 • Page 173: Réchauffeur Secondaire

  Accessoires de raccordements électriques Chapitre 11 11.1 Connecteurs de raccordement Connecteur X1 Connecteur X1 pour EBus resp. OpenTherm Connecteur à vis bipolaire Réglé usine pour connecteur eBus ; l'adaptation du paramètre 8 du menu de réglage permet d'appliquer le connecteur OpenTherm (voir le §11.3).
 • Page 174 Chapitre 11 Accessoires de raccordements électriques Un sélecteur de position peut être branché sur le connecteur modulaire X2 du Renovent Excellent. Ce connecteur modulaire X2 est accessible directement sur l'arrière du capot d'écran (voir le §11.1) sans que celui-ci soit déposé. 230V 50Hz fonction du type de câble modulaire utilisé.
 • Page 175 Accessoires de raccordements électriques Chapitre 11 11.3 Connexion au moyen d’un contact eBus ; tous les appareils ont le même débit d’air; Important : En raison de la sensibilité aux polarités, il faut toujours relier les contacts eBus X1-1 ensemble, et les contacts X1-2 ensemble.
 • Page 176: Renovent Excellent Plus

  Chapitre 11 Accessoires de raccordements électriques Le branchement électrique du post-chauffage et du préchauffeur supplémentaire sont identiques ; à la différence qu’en cas de post- chauffage il y a aussi une sonde thermostatique qui doit être branchée sur le connecteur X15. Pour de plus amples informations à propos du montage d’un post-chauffage ou d’un préchauffeur supplémentaire, consulter les instructions de montage livrées avec l’élément de chauffage correspondant.
 • Page 177 Accessoires de raccordements électriques Chapitre 11 Un puits canadien peut être branché au Renovent 30°C Excellent Plus. Le puits canadien peut être branché aux connexions n°5 (GND=terre) et n°9 (+) du connecteur 9 pôles X15 ; ce connecteur 9 pôles est directement acces- sible à...
 • Page 178 Chapitre 11 Accessoires de raccordements électriques Un contact de commutation externe peut être branché sur le Renovent Excellent Plus (par ex. un commutateur ou un contact relais). Le contact de commutation externe peut être branché aux connexions n°1 et n°2 du connecteur 9 pôles X15; ce connecteur 9 pôles est directement accessible à...
 • Page 179 Accessoires de raccordements électriques Chapitre 11 Un équipement externe avec une commande 0-10 Volt (par ex. un détecteur d'humidité ou un détecteur de CO ) peut être branché sur le Renovent Excellent Plus. Cet équipement externe peut être branché aux connexions n°3 et n°4 du connecteur 9 pôles X15 ; ce connecteur 9 pôles est directement accessible à...
 • Page 180: Maintenance

  Chapitre 12 Maintenance Exemple Type d'appareil : Renovent Excellent 4/0 R pareil à récupération de chaleur, le numéro de série, l'année de construction et la désignation de la pièce : Numéro de série : 420020113201 Année de fabrication : 2013 N.
 • Page 181 Maintenance Chapitre 12 N° Description de l'article Code d'article 531770 Ventilateur Excellent 300 (1 unité) 532003 Ventilateur Excellent 400 (1 unité) 531774 Sonde thermostatique 531775 Tableau de commande 531776 Échangeur de chaleur Excellent 300 531840 Échangeur de chaleur Excellent 400 531777 Moteur clapet de bypass 531778...
 • Page 182 Chapitre 13 Valeurs de réglage N° de RÉGLAGES USINE BOLES 50 m /h ou 50 m Débit d’air Excellent 300 : position 50 m /h ou 50 m Débit d’air Excellent 400 : position Débit d’air Excellent 300 : position 1 100 m 50 m /h à...
 • Page 183 Valeurs de réglage Chapitre 13 N° de RÉGLAGES USINE BOLES 0 (= Ventilateur d’extraction arrêté) 1 (= Débit min. absolu 50m 2 (= Débit position 1) 3 (= Débit position 2) Mode ventilateur d’extraction 4 (= Débit position 3) entrée commutation 1 5 (= Sélecteur de position) 6 (= Débit maximum) 7 (= Ne pas de fonctionnement ventilateur...
 • Page 184: Déclaration De Conformité

  DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Fabricant Brink Climate Systems B.V. Adresse : R.D. Bügelstraat 3 7951 DA Staphorst, Pays-Bas Produit : Appareil à récupération de chaleur type : Renovent Excellent 300/400 Le produits décrit ci-dessus répond aux directives suivantes : 2006/95/CE (directive faible tension) 2004/108/CE (directive CEM) RoHS 2002/95/CE (directive relative à...
 • Page 185 Renovent Excellent...
 • Page 186 Brink Climate Systems B.V. R.D. Bügelstraat 3 7951 DA Staphorst P.O. Box 11 NL-7950 AA Staphorst Nederland Telefoon +31 (0) 522 46 99 44 Fax +31 (0) 522 46 94 00 [email protected] www.brinkclimatesystems.nl...

Table des Matières